Update

3 trends in tuinbouw: duurzaamheid, samenwerking en innovatie

19 november 2019 14:42

De meeste bedrijven in de tuinbouwindustrie hebben een redelijk 2019 achter de rug. Toch zijn er zorgen over het aantal werknemers, welke gewasbeschermers je mag gebruiken en de discussie over de stikstofregels. Tuinbouwers kunnen verschil maken door in te spelen op trends als duurzaamheid, samenwerken in de sierteelt en ons innovatieprogramma FoodBytes. Meer weten? We praten je bij.

Twee medewerkers sorteren tulpen aan lopende band

Duurzaamheid heeft steeds grotere impact op financiering tuinbouw

Als je financiering bij ons aanvraagt, kijken we altijd naar de financiële situatie van je bedrijf en hoe het in de markt staat. Tegenwoordig is de duurzaamheid van je bedrijf ook steeds belangrijker. Is je bedrijf bijvoorbeeld in staat om op langere termijn te voldoen aan de maatschappelijke richtlijnen? Zo kijken we naar voorwaarden uit het klimaatakkoord, regels over de gezondheid van planten en bestrijdingsmiddelen, maar ook je maatschappelijke impact als werkgever. Als je zorgt dat je de regels rondom duurzaamheid opvolgt, is de kans op financiering dus groter. We hanteren daarbij de volgende categorieën:

    De koplopers op het gebied van duurzaamheid: je komt in aanmerking voor financiering. Bedrijven die voorlopen, maar nog meer kunnen doen: je komt in aanmerking voor financiering. Bedrijven die achterlopen, maar wel voldoen aan de wetgeving: je komt in aanmerking voor financiering als het bedrijf duurzame aanpassingen doet. Onacceptabele bedrijven die niet voldoen aan wetgeving: je komt niet in aanmerking voor financiering.

Samenwerking in sierteelt

De uitdagingen voor de sierteeltsector zijn de afgelopen jaren door wetgeving en wensen van consumenten complexer geworden. Zo moet de sector bijvoorbeeld het gebruik van chemische gewasbescherming en kunstmeststoffen verlagen. Als die middelen minder gebruikt mogen worden, is het belangrijk dat planten, bloemen maar ook biologische gewasbescherming wel tegen een stootje kunnen. Hier kunnen plantenveredelaars enorm bij helpen. Maar ze moeten daarvoor wel samenwerken.

Een voorbeeld van zo’n samenwerking is het programma ‘Next level sierteeltveredeling’ waar organisaties zoals Plantum, Naktuinbouw, Wageningen Universiteit en Universiteit van Amsterdam aan meewerken. Het doel van dit programma is om kennisvragen gezamenlijk op te pakken. Zo hebben ze samen het ‘Centrum voor Biotoetsen’ ontwikkeld waarmee siertelers testen of planten tegen bepaalde ziektes kunnen. Door weerbare planten te ontwikkelen, hopen zij dat de sector sneller verduurzaamt.

Laat je inspireren door FoodBytes!

In 2015 startte de Rabobank met het innovatieprogramma FoodBytes!. Mede dankzij dit programma zien we inspirerende trends binnen de industrie van over de hele wereld en steunen we innovatieve bedrijven. Alternatieve eiwitten, duurzame verpakkingen, ‘personalized nutrition’, circulair produceren, robotisering, slimmere ketens, indoor farming en businessmodellen voor buitenshuis eten: de mogelijkheden zijn eindeloos.

Geïnspireerd om aan de slag te gaan met duurzaamheid, samenwerking en innovatie? Neem contact op met onze sectorspecialisten of je lokale Rabobank voor vrijblijvend advies.