Update

Verandering varkenshouderij noodzakelijk om te blijven concurreren

11 december 2019 09:59

Hoewel de Nederlandse varkenshouderij er goed voor staat ten opzichte van Europese concurrenten stijgen de kosten voor varkensboeren toch, met name door wet- en regelgeving over dierenwelzijn en milieu. Om haar concurrentiepositie te behouden en versterken, moet de Nederlandse varkenshouderij veranderen. Lees verder over de laatste trends en ontwikkelingen.

Varkenshouder klimt over varkensstal

“Groeiende maatschappelijke aandacht vraagt van varkensboeren dat ze transparant ondernemen en open communiceren.”

Stijgende vraag naar vlees, maar hogere kosten voor varkenshouders

Wereldwijd is de productie van varkensvlees fors afgenomen omdat veel varkens overleden aan de Afrikaanse Varkenspest, terwijl de consumptie van varkensvlees binnen de EU stabiel is gebleven. Hierdoor stijgen de vleesprijzen. Maar de kosten voor de Nederlandse varkensboeren worden hoger door wet- en regelgeving op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Doordat er in Noord-Brabant en Gelderland veel veehouderijbedrijven zijn, groeit vooral hier de zorg over uitstoot van fijnstof en ammoniak, en de impact daarvan op de volksgezondheid. In deze provincies gelden daarom aanvullende maatregelen.

Vergroot acceptatie varkenshouders met communicatie en transparantie

De maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn en milieu stijgt, en daarmee ook de belangstelling voor de varkenshouderij. Dit vraagt van varkensboeren dat ze transparant ondernemen en open communiceren. Dat kunnen ze doen door het gesprek aan te gaan en wensen en vragen van de samenleving serieus te nemen. Als ze dit doen, zal de acceptatie van de sector toenemen.

Innoveren voor een toekomstbestendige varkenshouderij

Om de kostprijs te verlagen en tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar diervriendelijker vlees, moeten ondernemers in de varkenshouderij investeren in innovatie. Circulaire landbouw (kringlooplandbouw) is de toekomst. Dit houdt in dat niet alleen grondstoffen bewust worden gebruikt, maar ook alle rest- en bijstromen zoals voedselresten. Daarnaast wordt over een paar jaar ieder Nederlands varken middels een chip gevolgd. Via deze chips kunnen varkenshouders bijvoorbeeld bijhouden wat voor medicijnen de dieren krijgen. Deze chips besparen boeren tijd en leveren daarnaast ook nog een hoop data. Op basis van die data kan de hele varkenshouderij verbeterd worden.

Toch groeien ondanks hoge concurrentie

Varkenshouderijen in Nederland kunnen niet verder uitgebreid worden. De omvang is namelijk gebonden aan wet- en regelgeving. Toch denken we dat er ruimte is voor meer productie. Maar alleen als boeren zich richten op transparantie, dierenwelzijn en productinnovatie. Ook samenwerking tussen alle betrokken partijen bij de productie en verkoop van varkensvlees is essentieel voor de toekomst van varkenshouders.

Is jouw varkenshouderij klaar voor verandering? Ga in gesprek met een van onze experts voor vrijblijvend advies.