Update

Optimisme en onzekerheid heerst in varkenshouderij

1 september 2019 17:17

Het is een bijzonder jaar voor de varkenshouderij. Zo hebben de varkenspest en de stikstofdiscussie enorme impact op de marktvraag en de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling. Optimisme en onzekerheid zijn dan ook belangrijke thema’s dit jaar. Dat maakt het nemen van strategische beslissingen voor veel varkenshouders lastig. Ons advies is: nu oogsten om je ambities in de toekomst waar te maken

Hand raakt varkenssnuit aan

Afrikaanse varkenspest (AVP) ontregelt de Chinese vleesmarkt

De consumptie van varkensvlees zal dit jaar met 10 tot 15% dalen in China. Doordat het productietekort nog groter is, bereiken de prijzen ook een recordhoogte. En dat terwijl het traditionele seizoen met hogere consumptie nog niet is begonnen. Inmiddels stijgen ook de prijzen van andere vleessoorten nu consumenten alternatieven zoeken. Exporteurs in andere werelddelen spelen volop in op deze kans. De import van varkensvlees in China stijgt dus, maar kan het tekort niet opvullen.

De AVP-situatie lijkt zich in België te stabiliseren, maar het land is nog niet helemaal vrij van het virus. Tsjechië is dat inmiddels wel nadat ze een gedisciplineerde aanpak kozen. In andere oostelijke lidstaten van de Europese Unie (EU) is de situatie nog steeds problematisch. Vooral een aantal recente uitbraken in Polen bewijst dat de situatie nog niet onder controle is.

Kansen zeugenhouderij

De krimp van het aantal zeugen in Nederland blijft doorzetten, net als in Duitsland en Denemarken. De Nederlandse zeugenhouderij bewees in het verleden al dat ze een belangrijke partner is van de Duitse vleesvarkenshouder. De verwachting is dat de vraag naar biggen uit Nederland relatief hoog blijft. Toch ligt de export van biggen met 2,87 miljoen dieren tot week 36 van dit jaar 5,1% onder het niveau van 2018. Door de stijgende vleesprijs wordt het aantrekkelijker om de biggen zelf op te leggen. Daarnaast was het totale aanbod van biggen duidelijk lager, wat onder andere een gevolg was van de warme zomer in 2018.

Er zijn twee dingen op de Duitse markt die de vraag naar biggen beïnvloeden. Aan de ene kant is het risico van een AVP-uitbraak in Duitsland nog steeds aanwezig, dat zorgt ervoor dat er minder interesse is voor de handel. Daarnaast zien we op de lange termijn een trend in Duitsland dat er meer regelgeving en strengere certificering komt.

“Onzekerheid over stikstofbeleid legt ontwikkelingen in de sector stil.”

Er moet duidelijkheid komen over het stikstofbeleid

De onzekerheid over het stikstofbeleid zorgt ervoor dat ontwikkelingen in de varkenshouderij ook stil liggen. Dit geldt niet alleen voor uitbreiding, maar ook voor aanpassingen van de bedrijfsopzet en afbouw van stallen. De onzekerheid zorgt ervoor dat varkenshouders even pas op de plaats maken. De waarde van vrijkomende ammoniakruimte is een nieuw criterium in de afweging om wel of niet deel te nemen aan de Saneringsregeling Varkenshouderij (SrV).

Voor de toekomst van de sector is het ook belangrijk dat er voldoende ruimte is om te vernieuwen op het gebied van emissiebeperkende maatregelen. Deze aanpassingen maken de sector duurzamer en dus toekomstbestendiger.

Nederlandse varkenssector terughoudend

China zal in 2019 en 2020 een recordhoeveelheid varkensvlees importeren. Wij verwachten dat de productie in 2019 25% lager zal zijn dan afgelopen jaar. In 2020 zal de productie met nog eens 10 tot 15% dalen. Europa zal voor China de grootste leverancier van varkensvlees zijn, als de AVP-situatie in Europa stabiel blijft. Maar binnen Europa worden de verschillen groter.

Spanje heeft hierbij het voortouw genomen. In de eerste zeven maanden van 2019 exporteerde het land 55% meer naar China dan in dezelfde periode in 2018. Zelfs de Verenigde Staten exporteerden ondanks de heffingen meer varkensvlees naar China. In Nederland en Duitsland zien we beperkingen om op lange termijn op deze kans in te spelen. Op korte termijn blijft de export positief gestemd. Tot en met juli exporteerde Nederland 54% meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de tweede helft van 2019 zal deze stijging naar verwachting niet afzwakken. De productie in Nederland ligt tot en met juni 2,3% boven het niveau van dezelfde periode in 2018.

Positieve ontwikkeling in liquiditeit

De huidige ontwikkeling in liquiditeit is positief en de vooruitzichten zijn voorlopig goed. Iedere varkenshouder kan daar nu zijn voordeel mee doen. Gebruik deze tijd verstandig en bereid je voor op marktomstandigheden die weer zullen veranderen.

Hoe je daarop inspeelt, is afhankelijk van de positie van je organisatie en strategie. Voor de ene varkenshouder betekent dat investeren in het bedrijf zelf. Zo verbeteren de omstandigheden van het bedrijf. Voor de ander is dat een financiële buffer aanleggen zodat het bedrijf minder afhankelijk is. Wederopbouw van de varkenssector in China gaat de komende jaren zeker gebeuren. Met een toegenomen wereldproductie zal dat uiteindelijk tot andere marktomstandigheden leiden, waar jij je voordeel uit kunt halen.

Profiteer nu van de optimale marktomstandigheden en verbeter zo je toekomstperspectief. Of dit nu ontwikkelen, samenwerken of stoppen is. We gaan graag hierover met je in gesprek.