Update

Samenwerking en innovatie nodig voor toekomst melkveehouderij

21 december 2019 8:40

Hoewel de vraag naar zuivelproducten wereldwijd stijgt, zorgen ontwikkelingen vanuit onze overheid en samenleving voor druk op de melkveehouderij. Zo beperken nieuwe wet- en regelgeving de productie van zuivel waardoor de kostprijs voor de boeren stijgt. De oplossing hiervoor? Samenwerking en innovatie. In dit artikel lees je daar meer over.

Boer met koeien in weiland

Meer wet- en regelgeving voor verantwoorde groei melkveehouderij

In 2019 telde Nederland zo’n 16.000 melkveebedrijven met 1,57 miljoen koeien. Samen produceerden ze niet alleen 13,8 miljard kilo melk, maar ook 490,3 miljoen kilo stikstof. De uitstoot van dit gas is schadelijk voor het milieu en onze gezondheid, daarom voert de overheid nieuwe wet- en regelgeving in die de uitstoot hiervan beperkt. In combinatie met de hoge vaste kosten van de melkveebedrijven zorgen deze noodzakelijke maatregelen ervoor dat de prijs van zuivel stijgt.

Druk vanuit samenleving op melkveesector groeit

Ook onze maatschappij maakt zich zorgen over het milieu en dierenwelzijn. Door een gebrek aan kennis van de agrarische sectoren ontstaan discussies in de media over zaken als megastallen en consumentengedrag. Daarom moeten melkveehouders in gesprek gaan met de omgeving. Om deze reden zie je steeds meer bedrijven die zich openstellen voor het publiek om te laten zien wat er op hun erf gebeurd en waarom.

“De Nederlandse melkveehouderij heeft alle ingrediënten in huis om ook in de toekomst een sterke en groeiende sector te blijven.”

Zuivelbedrijven en melkveehouders werken samen

Voor een toekomstbestendige en verantwoorde zuivelsector werkt de zuivelindustrie samen binnen de adviesraad Duurzame Zuivelketen. Dit samenwerkingsverband heeft doelen voor de sector voor 2030 opgesteld. Op basis hiervan hebben zuivelverwerkers duurzaamheidsprogramma's ontwikkeld. Ondernemers zijn hierdoor verplicht om jaarlijks een aantal workshops te volgen over maatschappelijke thema’s. En ook binnen hun bedrijf maatregelen te treffen.

Slimmer verkopen aan buitenland en inzetten op productinnovaties

De zuivelketen moet zich blijven focussen op efficiënte verkoopmogelijkheden naar andere landen. De strategische ligging van Nederland in Europa en onze goede logistieke infrastructuur lenen zich hier perfect voor. Ondernemers kunnen met productinnovaties ook inspelen op veranderende consumenteneisen en nieuwe gezinssamenstellingen. Kortom: ondanks de maatregelen heeft de Nederlandse melkveehouderij alles in huis om ook in de toekomst een sterke en groeiende sector te blijven.

Benieuwd naar jouw kansen als melkveehouder? Onze experts denken graag met je mee. Neem contact op met je plaatselijke Rabobank voor vrijblijvend advies.