Update

2020 kan een goed varkensjaar worden als de varkenspest uitblijft

7 januari 2020 9:11

2019 gaat voor de varkenshouderij als een opmerkelijk jaar de boeken in. Waar de biggenprijzen al snel stegen, was dat voor de vleesprijs pas later het geval. Ook was het een jaar van enorm hoge voerwinsten en tegelijkertijd de toenemende zorg over varkenspest en stikstof. Het beeld voor 2020 is op dit moment niet veel anders. Wel kan het een goed varkensjaar worden als de varkenspest in Duitsland en Nederland uitblijft.

Jonge boer met big in hand

Nederlandse varkensvleesproductie steeg in 2019

De vraag naar varkensvlees vanuit Azië zorgde ervoor dat de prijzen in 2019 in Nederland sterk stegen. Zowel voor vlees als voor biggen. De afgelopen weken is een correctie te zien, maar we verwachten dat de prijzen richting de lente op een redelijk hoog niveau blijven. Vanwege de varkenspest zal de varkenssector in China de komende vijf jaar niet volledig herstellen waardoor de vraag naar geïmporteerd vlees voorlopig nog wel aanhoudt. Daarnaast bestaat er onzekerheid over een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten (VS) en China waardoor de Europese Unie voorlopig de belangrijkste exporteur van varkensvlees naar China blijft.

Nederland is een van de weinige landen binnen de EU die in 2019 meer varkensvlees geproduceerd heeft dan in 2018, ondanks de beperkingen om productiecapaciteit uit te breiden (zie Figuur 1). Dit komt vooral door een gemiddeld hoger geslachtgewicht en een lagere export van levende biggen naar omringende landen.

Varkensvleesproductie jan-okt 2019 t.o.v. jan-okt 2018

Varkensvleesproductie jan-okt 2019 t.o.v. jan-okt 2018 op kaart
Bron: Eurostat, 2020

“De varkensvleesproductie is 15 tot 20% lager in 2020 door tekort aan fokdieren.”

Impact varkenspest enorm: herstel Chinese productie duurt nog jaren

De uitbraak van de Afrikaanse Varkenspest (AVP) heeft de varkenssector radicaal veranderd. Door een tekort aan goed fokmateriaal in 2019, neemt het aantal varkens in China de eerste helft van dit jaar verder af. De verwachting is dat de varkensstapel pas tegen het einde van 2020 weer langzaam toeneemt. Daarmee eindigt dit jaar met een varkensvleesproductie die 15 tot 20% lager is dan het jaar ervoor.

Over vijf jaar kan de productie pas weer volledig hersteld zijn. We verwachten dan ook dat het aandeel bedrijven in China met meer dan 10.000 varkens in 2025 niet meer dan een derde zal zijn. Niet alleen de productie wijzigt, ook de consument zal vaker kiezen voor kip in plaats van varkensvlees.

Impact Brexit op varkensindustrie

Eind januari van 2020 treedt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). Aangezien het nog onzeker is in welke vorm de twee partijen uit elkaar gaan, is het lastig te voorspellen wat de impact is op de varkensindustrie. Maar dat het van invloed gaat zijn op de wisselkoers van GBP/EUR is zeker. Naast de invloed op de wisselkoers is de verwachting dat het VK de kwaliteitsstandaard van de EU zal vasthouden. Dit beperkt de invloed van een eventueel handelsverdrag tussen het VK en de VS op het gebied van varkensvlees, wat positief is. Toch neemt dit de onzekerheid bij handelaren niet weg.

Bovendien zien we dat het VK steeds zelfvoorzienender is als het gaat om varkensvlees. In de eerste tien maanden van 2019 importeerde het land al 740.000 ton varkensvlees. Dit is 6% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd nam de productie met 3% toe. Deze stijging is net als in Nederland te danken aan een hoger geslachtgewicht. De varkens zijn gemiddeld 86 kilo en daarmee bijna 1,5 kilo zwaarder dan in 2018.

Ondanks de onzekere situatie in de varkenssector zijn de vooruitzichten ook uitdagend. De prijsverwachtingen voor het komende kwartaal zijn bijvoorbeeld al positief zolang de varkenspest in Europa maar niet verder uitbreidt naar Duitsland of Nederland.

2020 biedt weer nieuwe kansen voor de varkensindustrie. Welke zie jij en ga je deze kansen verzilveren? We gaan daarover graag met je in gesprek.