Onderzoek

Onzekerheid tijdens crisis belangrijker dan omzet

14 augustus 2020 9:32 RaboResearch

Tijdens de coronacrisis worden bedrijven niet alleen geconfronteerd met omzetgebrek, maar ook met onzekerheid over de toekomst. Uit onderzoek van RaboResearch, gepubliceerd in economenvakblad ESB, blijkt onder andere dat voor de ingeschatte overlevingskansen van bedrijven de mate van onzekerheid bepalender is dan hun omzetverwachting.

Teamwork brainstorm

Onzekerheid is onlosmakelijk verbonden met de economie en het bedrijfsleven. Of het nu gaat om de aanschaf van nieuwe apparatuur en machines, het in (vaste) dienst nemen van personeel, de ontwikkeling van nieuwe producten of het betreden van nieuwe markten – onzekerheid speelt altijd een rol bij de investeringsbeslissingen van bedrijven. De coronacrisis benadrukt nogmaals dat de toekomst onberekenbaar is.

Onzekerheid heeft reële economische gevolgen: in onzekere tijden kan het voor bedrijven bijvoorbeeld verstandig zijn om investeringsbeslissingen uit te stellen. Een inschatting van onzekerheid onder Nederlandse bedrijven is daarmee cruciaal om een compleet beeld te krijgen van de economische impact van de coronacrisis.

Toekomst inschatten moeilijk voor bedrijven

Om onzekerheid onder het Nederlandse midden- en kleinbedrijf te kunnen meten tijdens de coronacrisis, maken we in samenwerking met de Universiteit Utrecht gebruik van de MKB coronamonitor van onderzoeksbureau Motivaction en MKB-Servicedesk. Deze wordt sinds het begin van de coronacrisis bijgehouden via enquêtes met een panel van managers en eigenaars van bedrijven met een omvang van 100 werknemers of minder. Bijna 50 procent van de bedrijven gaf in de maanden april en mei (dus tijdens de lockdown) aan het moeilijk te vinden om de toekomstige omzet nauwkeurig in te schatten. Er werd vooral veel onzekerheid waargenomen in de horeca- en recreatiesector (73 procent van de bevraagde bedrijven) en in de handel en logistiek (52 procent van de bevraagde bedrijven).

Het is op dit moment nog te vroeg om de gevolgen van de onzekerheid die bedrijven tijdens de coronacrisis hebben ervaren precies in kaart te brengen. Daarom hebben we bedrijven gevraagd of ze verwachten deze crisis te zullen overleven en of ze op dit moment hun investeringen aan het uitstellen zijn. De antwoorden hierop hangen samen met onzekerheid: bedrijven die meer onzekerheid ervaren, hebben een lagere verwachting om deze crisis te overleven en zijn eerder geneigd om investeringen uit te stellen. De mate van onzekerheid lijkt dus een belangrijke factor voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Niet alle bedrijven in dezelfde sector ervaren evenveel onzekerheid. Uit ons onderzoek blijkt een samenhang met de kwaliteit van managementpraktijken. Het loont voor bedrijven, ook in tijden van crisis, om de eigen organisatie op orde te hebben (of te krijgen).

Meer weten? Lees het hele onderzoek op de website van ESB (alleen voor abonnees)