Onderzoek

Economisch noodsteunpakket voor verschillende sectoren in kaart gebracht

17 augustus 2020 15:55 RaboResearch

Het eerste corona-steunpakket heeft de negatieve economische schok van de coronacrisis vooralsnog verzacht. Voornamelijk bedrijven uit de handel en de horecasector maakten aanspraak op de NOW 1.0 en de TOGS.

Meteen de diepte in?Lees de volledige studie
Lege terrasstoelen Amsterdam

In dit artikel beschouwen we de NOW 1.0 (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid), de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) en de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) uit het eerste steunpakket. Onder deze regelingen bedraagt de steun aan bedrijven en zelfstandigen ca. 11,5 miljard euro.

De Nederlandse economie kromp in het tweede kwartaal met circa 16 miljard euro. Voornamelijk bedrijven uit de handel en de horecasector maakten aanspraak op de NOW 1.0 en de TOGS-regeling. Ook veel bedrijven uit de industrie, zo’n 27 procent, maakten aanspraak op de NOW 1.0-regeling. Hierover is geen specifieke informatie over de TOGS-regeling bekend. Daarnaast nemen we ook de Tozo, steun specifiek voor ZZP’ers, onder de loep. Alhoewel hier geen data uitgesplitst naar sectoren beschikbaar is, vermoeden we dat voornamelijk bedrijven uit de cultuursector aanspraak maakten op deze regeling. Er werken namelijk relatief veel zzp’ers in de cultuursector.

Figuur 1. Circa 10 procent van alle MKB bedrijven maakte aanspraak op de TOGS-regeling

Figuur 1. Circa 10 procent van alle MKB bedrijven maakte aanspraak op de TOGS-regeling
Bron: CBS en UWV

Miljardensteun neemt groot beslag op Rijksbegroting

Deze overheidsuitgaven aan de noodsteun, die in totaal 36,4 miljard euro bedraagt, zorgen er mede voor dat de staatsschuld stijgt. Het CPB verwacht dat deze oploopt van 49 procent van het bbp vorig jaar tot 60 procent in 2020 en 2021. Naast de uitgaven aan de steunmaatregelen draagt ook de sterk krimpende economie bij aan een hogere staatsschuld omdat de overheidsinkomsten dalen.

Van de steunmaatregelen is al circa 8 miljard verstrekt middels de NOW 1.0 regeling. En er is nogmaals 12 miljard gereserveerd voor de NOW 2.0-regeling (tabel 1). Wel is het aantal aanvragen voor de NOW 2.0 aanzienlijk lager dan voor de NOW 1.0, meldt het UWV. Voor de TOGS wordt ongeveer een miljard uitgetrokken. Zijn opvolger, de TVL, zal de overheid meer kosten: namelijk 1,4 miljard. Voor de Tozo en de Tozo 2.0 raamt de overheid circa 2,5 en 1,5 miljard euro kwijt te zijn.

Tabel 1. Raming steunmaatregelen van het ministerie van Financiën

Tabel 1: Raming steunmaatregelen van het ministerie van Financiën
Bron: Rijksoverheid, Kamerbrief met update overheidsfinanciën juni 2020, van 26-06-2020

Tabel 2. Samenvatting van steunmaatregelen, kosten en de prognoses voor een aantal sectoren

Tabel 2. Samenvatting van steunmaatregelen, kosten en de prognoses voor een aantal sectoren
Bron: UWV, CBS en RaboResearch. Noot: personeelskosten en huisvestingskosten zijn gebaseerd op het gemiddelde van 2016-2018. * Bevat alleen de NOW-regeling ** Bevat alleen het eerste voorschot