Update

Kansen en uitdagingen voor de binnenvaart

1 oktober 2018 11:36

De scheepvaartbranche zorgt voor het vervoer van goederen van de Noordzeehavens over de binnenwateren in Europa en weer terug. De sector is verdeeld in vijf deelmarkten, namelijk vrachtvaart, tankvaart, sleep- en duwvaart, passagiersvaart en veerdiensten. Voor 2018 verwachten we voor de hele branche een volumegroei van 2,1%, met verschillen in de deelmarkten. Wat zien we nog meer op korte en lange termijn? Laat je bijpraten over de toekomst van de binnenvaart.

Binnenvaarder zit aan de telefoon

Economische ontwikkelingen binnenvaartsector

In de scheepvaartsector blijft het altijd een uitdaging om het ladingaanbod en de vervoerscapaciteit in balans te houden. De komende jaren verwachten we vooral in de tankvaart overcapaciteit. Dit komt doordat er meer tonnages vervoerd mogen worden. En doordat schepen langer bestaan, neemt het aantal bedrijven voorlopig nog niet af waardoor de overcapaciteit blijft bestaan. De recente investeringen in nieuwe tonnages in de tankvaart zorgen ook voor meer concurrentie in de markt. Dit draagt negatief bij aan de bedrijfsprestaties als het ladingaanbod daalt. Op de lange termijn verwachten we dat de groei in olietankvaart gelijk blijft, terwijl de kolenvervoer zal krimpen. Op de korte termijn verwachten we daarentegen dat het laadvolume (en daarmee de omzet) van de deelmarkten containers, zand- en grindvervoer, tankvaart en chemie stijgt.

Kansen en uitdagingen voor binnenvaartondernemers

Binnenvaartondernemers besteden nog weinig aandacht aan duurzaamheid omdat de financiële voordelen ervan nog beperkt zijn. Bovendien zijn afnemers nog niet bereid om hogere transportkosten te betalen voor duurzamer vervoer. Wel zien we dat de regels voor milieuvervuiling steeds strenger worden. Zo worden de gelden in de haven van Rotterdam al berekend op basis van de motoruitstoot van het schip. Deze trend zet de komende jaren alleen maar door, dus daar is winst te behalen voor ondernemers.

Ook is het goed om (vooral voor kleinere binnenvaartondermeners) meer samen te werken met andere partijen. Door betere samenwerking zorg je ervoor dat de druk op het waternet afneemt, en daarmee de vervuiling. Op die manier heb je een betere positie om de concurrentie aan te kunnen. Tot slot zien we dat de sector vergrijst waardoor het steeds moeilijker wordt om personeel aan te trekken en om een nieuwe eigenaar voor je schip te vinden. Ondernemers die op de lange termijn een duidelijke richting kiezen voor hun bedrijfsvoering, duurzaamheid en samenwerking hebben de beste vooruitzichten voor de toekomst. “Binnenvaartschippers moeten een duidelijke richting kiezen in bedrijfsvoering, duurzaamheid en samenwerking.”

Innovatie maakt scheepvaartbranche efficiënt en transparant

Er ontstaan steeds meer initiatieven om het proces van bevoorrading van schepen anders in te richten. Het doel daarvan is de markt efficiënter en transparanter te maken. Deze ontwikkeling biedt op de lange termijn kansen voor de vrachtprijzen voor de binnenvaartschipper, maar tegelijkertijd ook risico’s voor bestaande partijen in de markt.

Ook zien we dat er steeds vaker gewerkt wordt met verzamelpunten (hubs) waar een deel van de goederen die normaal met vrachtwagens vervoerd worden, nu door de binnenvaart verscheept worden. Hierdoor neemt de drukte op de weg af en stijgen de aantallen voor de binnenvaart.

De Rabobank is nauw betrokken bij de binnenvaartsector en heeft een groot netwerk aan klanten en brancheorganisaties.