Update

Transportupdate: 4 kansen voor transportsector

25 februari 2019 16:19

Doordat de kosten in de transportsector al jaren harder stijgen dan de prijzen, daalt de winst. Buffers slinken, en vooral MKB’ers hebben het zwaar. Milieumaatregelen voor verduurzaming vragen een (te) grote investering van veel ondernemers. De economie groeit minder hard, dus het aantal failissementen neemt toe. En door vergrijzing en afnemende resultaten zullen verschillende ondernemers stoppen. Hoe kunnen bedrijven in de sector toch het hoofd boven water houden? Wij zien vier kansen.

Twee aannemers lopen op buitenterrein tussen containers

1. Maak jezelf onmisbaar

Is een onderneming moeilijk te vervangen voor een klant? Dan kan het bedrijf een hogere prijs vragen. Denk aan diensten die andere transportbedrijven niet makkelijk kunnen uitvoeren, zoals speciaal vervoer. We zien dat vooral ondernemingen die geen specialistische diensten aanbieden, zoals regulier containervervoer of groupage (het samenvoegen van zendingen met dezelfde bestemming), het moeilijker hebben. Wil je jezelf onderscheiden, zorg dan dat je een unieke dienst aanbiedt.

2. Goed management

Als een onderneming niet onmisbaar is, komt het op de kwaliteit van het management aan. Er zijn bedrijven in moeilijke delen van de markt, waar bijvoorbeeld veel concurrentie is, die toch winst maken. Dat is vaak te danken aan een goede aansturing van de onderneming. Andersom gebeurt ook: bedrijven die zich hebben gespecialiseerd, maar weinig winst maken omdat het bedrijf niet op de juiste manier gerund wordt. Naast goed management is inzicht in de financiële en operationele prestaties van het bedrijf ook belangrijk.

3. Samen sta je sterker

Grote bedrijven presteren vaak beter dan kleine. Veel grote en kleine ondernemingen bekijken daarom de opties voor fusies, overnames en samenwerkingen. Consolideren (het financieel samenvoegen van moeder- en dochterbedrijven) is ook een goed idee, mits dit zorgt voor verbetering van de winst. Maar ook hier heeft de kwaliteit van het management veel invloed: een kleine onderneming is eenvoudiger aan te sturen dan een grotere.

“Naast goed management zijn inzicht in de financiële en operationele prestaties van je bedrijf heel belangrijk.”

Voor een markt waarin veel bedrijven samengaan is management nodig dat hoger opgeleid is, met meer kennis van ICT en financiën. Deze laatste twee ontbreken nu vaak.

4. Investeren in digitalisering

Goed georganiseerde bedrijven hebben lagere kosten, minder brandstofverbruik en een beter resultaat. Dit is alleen te bereiken als de informatievoorziening op orde is. Veel ondernemingen komen door het gebrek aan kennis van ICT in de problemen. Breng processen en de gewenste input in kaart, en zoek een systeem dat het beste bij je processen past. Bedrijven met wekelijks inzicht in de omzetten en kosten per klant boeken betere resultaten. Goede ICT is dus over het algemeen de investering waard.

De Rabobank houdt de cijfers en trends binnen de transportsector nauwlettend in de gaten. Benieuwd naar de ontwikkelingen? Lees dan regelmatig onze publicaties.