Update

5 manieren om een duurzamere transportsector te stimuleren

25 oktober 2019 16:59

De ambities om uitstoot te verlagen vanuit de overheid zijn groot. Maar de transportsector krimpt voor het zoveelste jaar op rij, met 0,6% in 2020. Het probleem benoemen is één, maar het vinden van een oplossing op korte termijn is een tweede. Niemand kan in deze situatie van transportondernemers verwachten dat ze investeren in verduurzaming. Toch zijn er mogelijkheden te ontdekken. In dit artikel noemen we vijf manieren die kunnen helpen in de transitie naar een duurzamere transportsector.

Man met container tussen vrachtwagens

1. Een nieuw distributiemodel

Elektrische trucks kosten veel: naast de hoge aanschafkosten zijn er bijkomende kosten voor oplaadpunten. En door de beperkte actieradius (100 tot 150 km) kunnen zij niet als alternatief voor de huidige trucks worden gebruikt. Elektrische trucks en bestelwagens vragen daarom om een nieuw distributiemodel. Hierbij wordt niet meer gewerkt met regionale distributiecentra, maar met distributiecentra in de buurt van steden. Vanuit deze zogenaamde cityhubs gaat de distributie verder met kleinere emissieloze voertuigen, of zijn goederen door de consument zelf af te halen.

2. Overheidssteun

De overheid zou op korte termijn budget vrij kunnen maken om de aanschaf van de allernieuwste dieselmodellen te bevorderen. Als de oudste en meest vervuilende dieseltrucks vervangen worden, heeft dat op hele korte termijn al een grote impact. Het CBS toonde namelijk aan dat juist de technologische vooruitgang in minder vervuilende dieselmotoren tot een grote vermindering van de uitstoot per voertuig heeft geleid. De overheid speelt ook een rol in het stimuleren van efficiëntere processen en samenwerking tussen transportondernemingen.

3. Efficiëntere processen

Een efficiënter proces betekent meer vervoeren met minder kilometers. Dit heeft veel voordelen: minder emissie, lagere kosten en een betere inzet van personeel (waar een tekort aan is). Maar daar zijn wel goede data, (plannings)software en voldoende transportopdrachten voor nodig. De Nederlandse en overige Europese overheden moeten ook hier hun rol pakken. Want zolang transport zo goedkoop blijft, zijn de meeste bedrijven niet bereid of in staat om hogere prijzen te betalen voor groenere en efficiëntere manier van werken.

4. Samenwerken

Veel kleine ondernemingen missen de omvang om efficiënter te plannen. Daarnaast is de investering in goede (plannings)software duur. Samenwerking kan helpen.

“Veel bedrijven zijn niet bereid of in staat meer te betalen voor groener en efficiënter vervoer.”

In de structuur van een coöperatie kunnen (grote en kleine) transportondernemingen een regionale samenwerking aangaan. De rol van overheden is om bijvoorbeeld subsidies te verstrekken, garant te staan voor bedrijven en als onafhankelijke partij toe te zien op het eerlijk verdelen van de winst. Het voordeel voor overheden is dat de coöperaties efficiënter rijden en het aantal transporten daalt.

Zo’n coöperatie moet ook leiden tot kennisdeling en verhoogt zo het kennisniveau van alle deelnemende partijen. Tot slot behoort investeren in betere software tot de mogelijkheden, omdat de kosten gedeeld kunnen worden.

5. Alternatieve brandstoffen

Er zijn inmiddels veel alternatieve brandstoffen beschikbaar. Het probleem hiermee is dat de bijbehorende infrastructuur vaak ontbreekt. Daardoor kunnen trucks niet overal ‘tanken’ en zijn de brandstoffen niet geschikt voor alle bedrijven. Daarbij zijn de kosten hoger dan reguliere diesel. De meeste vervoerders kunnen deze kosten niet dragen. Toch is het de moeite waard om de mogelijkheden te bekijken. Alle beetjes helpen, vooral nu. Maar een goede analyse van bruikbaarheid, impact op de werkzaamheden en het effect op het milieu, is aan te raden.

De Rabobank is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de transportsector. Benieuwd waar jouw kansen liggen? Neem gerust contact op.