Onderzoek

Consumptiepatroon normaliseert, maar nog niet volledig

28 augustus 2020 15:57

De versoepeling van de lockdown-maatregelen leidt tot enig herstel in het uitgavenpatroon van Nederlandse consumenten. Toch is van volledige normalisatie in juli nog geen sprake, vermoedelijk omdat er nog steeds coronamaatregelen gelden, door de angst voor het virus en door de economische impact van de coronacrisis.

Meteen de diepte in?Lees de volledige studie
Boodschappen doen met mondkapje

Tijdens de lockdown-periode liepen de uitgaven van Nederlandse consumenten fors terug. In de maanden waarin de coronamaatregelen werden versoepeld - mei, juni en juli - zien we het uitgavenpatroon enigszins normaliseren. De totale uitgaven van consumenten krompen in juli vergeleken met een jaar geleden volgens onze inschatting wel nog steeds. Dat blijkt uit een analyse van uitgaven van consumenten op basis van gegroepeerde transactiedata van Rabobank, die door de onderzoeker niet herleidbaar zijn tot de klant (zie box 1 in het verdiepende artikel voor de verantwoording van deze analyse).

Figuur 1. Consumptie lijkt dal voorbij

Figuur 1: Consumptie lijkt dal voorbij
Bron: RaboResearch, CBS. Noot: Gecorrigeerd voor prijsontwikkeling en verschillen in aantal koopdagen.

Ontwikkelingen in consumptiecategorieën

We hebben ook gekeken naar de ontwikkeling van elektronische uitgaven aan specifieke consumptiecategorieën. Ook hier zien we bewegingen terug naar patronen van vóór de coronamaatregelen, maar van volledige normalisatie is nog geen sprake. De bestedingen trekken bijvoorbeeld weer aan in veel consumptiecategorieën waaraan de uitgaven in de afgelopen maanden fors waren gedaald (figuur 2). Zo zijn de uitgaven aan ‘hobby’s en vrije tijd’, ‘vervoer’, ‘uit eten en drinken’ en ‘kleding en sieraden’ weer wat teruggeveerd.

Figuur 2. Opleving in hard geraakte consumptiecategorieën

Figuur 2: Opleving in hard geraakte consumptiecategorieën
Bron: RaboResearch. Noot: Gecorrigeerd voor verschillen in aantal koopdagen. De uitgaven aan de consumptiecategorieën bevatten enkel elektronische uitgaven; uitgaven in contanten worden geregistreerd als ‘contant’.

Andersom neemt de groei van de elektronische uitgaven aan ‘boodschappen’, ‘huishouden en elektronica’ en ‘tuin en dier’ juist weer af (figuur 3). Dit zijn consumptiecategorieën waaraan Nederlanders als gevolg van de lockdown de afgelopen maanden meer geld hebben uitgegeven.

Figuur 3. Piek in lockdown-uitgaven ligt achter ons

Figuur 3: Piek in lockdown-uitgaven ligt achter ons
Bron: RaboResearch. Noot: Gecorrigeerd voor verschillen in aantal koopdagen. De uitgaven aan de consumptiecategorieën bevatten enkel elektronische uitgaven; uitgaven in contanten worden geregistreerd als ‘contant’.

De ontwikkelingen in deze consumptiecategorieën zijn met een grotere onzekerheid omgeven dan onze inschatting van de totale consumptie. Zo worden contante uitgaven door ons model niet herkend als bijvoorbeeld ‘uit eten en drinken’ of ‘boodschappen’, maar toegewezen aan de categorie ‘contant’. Door de corona-uitbraak is gebruik van contant geld ontmoedigd en minder populair geworden (zie ook figuur 4), waardoor de verschuiving naar elektronisch betalen de cijfers van de andere consumptiecategorieën vermoedelijk opwaarts beïnvloedt.

Verder kunnen we de