Update

Elektrische auto’s: de toekomst, impact en kansen

19 februari 2018 17:20

Het aantal elektrische auto’s stijgt. Goed nieuws, want dit duurzame voertuig is onderdeel van de oplossing voor grote maatschappelijke problemen: klimaatverandering, slechte luchtkwaliteit en fossiele brandstoffen zoals olie die opraken. Maar gaat de ontwikkeling van elektrische auto’s wel hard genoeg? En wat is de impact op bedrijven in de mobiliteitssector? We zetten de uitdagingen en kansen hieronder op een rij.

Automobilisit kijkt op tablet

Elektrische auto’s in Nederland

Het aandeel elektrische auto’s is nu nog minimaal: 100.000 op een totaal van afgerond acht miljoen auto’s. Volgens de doelstellingen moet dat aantal in 2020 200.000 en in 2030 zelfs twee miljoen zijn. Als we uitgaan van acht miljoen auto's, is het doel dus dat in 2030 25% van de bevolking al elektrisch rijdt. Vrij ambitieus, zeker aangezien het totale aantal auto's in Nederland nog nauwelijks groeit (bron: CBS).

Om die doelstellingen te bereiken, zijn er voor de komende tien jaar veranderingen nodig:

    Elektrische auto’s moeten net zo duur worden als vergelijkbare benzine- of dieselauto’s, en vervolgens zelfs goedkoper; Een passend financieringsbeleid en aangescherpte regels voor CO₂-uitstoot; Technische problemen moeten verminderen; Een goede infrastructuur van laadstations voor elektrische auto’s; Het imago van elektrisch rijden moet veranderen.

“Elektrische auto’s zijn veel goedkoper in onderhoud. Zo zijn de onderhoudskosten gemiddeld 40% lager.”

Wat verandert er voor bedrijven in mobiliteit door elektrische auto’s?

De mobiliteitssector staat op zijn kop door elektrische auto’s. Zo moeten dealers bijvoorbeeld anders omgaan met verkoopprijzen en klanten nog overtuigen om elektrisch te rijden. Omdat elektrische auto’s minder onderhoud nodig hebben, valt daar ook minder aan te verdienen. Elektrische auto’s zijn namelijk lichter en missen onderhoudsgevoelige onderdelen zoals een brandstoftank en versnellingsbak. De onderhoudskosten zijn dan ook gemiddeld 40% lager voor elektrische auto’s. Alleen de accu moet wel vervangen worden omdat de levensduur vaak korter is dan die van de auto zelf. Daarnaast slijt de accu van elektrische auto’s sneller dan die van auto’s met een verbrandingsmotor.

Autoproducenten staan ondertussen voor een dilemma: is dit het moment om te investeren in elektrische auto’s en de ontwikkeling daarvan? Of is het verstandiger nog even te wachten of deze nieuwe autovariant wel helemaal doorbreekt? Producenten kiezen daarom vaak voor een middenweg. Feit is dat producenten meer geld kwijt zijn aan onderzoek en ontwikkeling van auto’s. Veel producenten werken bijvoorbeeld aan een betere accu. Een accu die een langere levensduur heeft, lichter is, sneller oplaadbaar is, verder kan rijden en beter werkt bij lage temperaturen. Door deze ontwikkelingen verwachten we dat accu’s op den duur ook goedkoper worden. Max. 100 woorden per alinea

De wereld verandert en auto’s veranderen mee

De mobiliteitssector verandert snel, mensen consumeren bewuster, steden worden groter en innovaties volgen elkaar in rap tempo op. Elektrische auto’s spelen in op al die trends. We verwachten dan ook dat de impact hiervan groot wordt. Zo worden er minder schadelijke broeikasgassen uitgestoten dankzij de elektrische auto’s. Er worden ook meer elektrische vrachtwagens en bedrijfsbussen ontwikkeld. Het gebruik van fossiele brandstoffen daalt zo, maar het stroomverbruik neemt toe. We verbruiken ook vaker stroom op dezelfde momenten waardoor er stroompieken ontstaan.

Tegelijkertijd verandert het gebruik van de auto. Mensen pakken vaker de auto en rijden grotere afstanden. Daardoor verwachten we meer files. Aan de andere kant bezitten minder mensen een auto. Dat komt doordat steeds meer mensen in de stad wonen en we steden vaker een autoluw of zelfs autovrij centrum hebben. Een auto delen of huren is voor deze mensen een mooie uitkomst.

Wat is de toekomst van elektrische auto’s?

De afgelopen honderd jaar is er veel gebeurd: auto’s werden zwaarden, kregen meer vermogen, werden veiliger en comfortabeler. Tegelijkertijd veranderde er weinig. Zo rijden we nog steeds in auto’s met verbrandingsmotoren, gebruiken we fossiele brandstoffen zoals olie en steenkolen en vervuilen we zo het milieu. De komende eeuw verwachten we grotere ontwikkelingen. In technologie, aandrijving, energie en het gedrag van consumenten. We verwachten dat elektrische auto’s op korte termijn goedkoper worden dan auto’s met een verbrandingsmotor. En ondertussen gaan de ontwikkelingen en innovaties hard door. We staan aan de vooravond van de elektrische auto. Ben je er klaar voor?

Benieuwd naar jouw kansen tijdens deze overgang? We gaan er graag over in gesprek. Neem contact met onze experts Henry Steenbergen en Kevin Rijpert.