Update

3 trends waardoor autobedrijven verdwijnen uit het straatbeeld

25 april 2019 10:36

Het aantal garages en autobedrijven neemt de laatste jaren flink af. Dat komt doordat we steeds vaker elektrisch gaan rijden en deze auto’s minder onderhoud nodig hebben. Een andere reden is dat er steeds meer auto’s online gekocht worden. Vooral autodealers zijn kwetsbaar doordat ze afhankelijk zijn van importeurs en producenten. Is er nog toekomst voor dealerbedrijven? Laat je hieronder bijpraten.

Drie monteurs bezig in de garage

Trend 1: dealerbedrijven zijn te afhankelijk van producenten

Het wisselende beleid vanuit de overheid en de dalende omzetten en marges zorgen ervoor dat dealerbedrijven het zwaar hebben. De marges op de verkoop van nieuwe auto’s zijn namelijk beperkt. En de marges op de verkoop van nieuwe (private) leaseauto’s zijn zelfs nog lager. Bovendien zijn dealers steeds meer afhankelijk van producenten en importeurs. Auto’s worden namelijk aan dealers geleverd zonder dat ze echt eigenaar zijn (ook wel verlengd eigendomsvoorbehoud genoemd). Producenten en importeurs houden namelijk het recht om goederen op te eisen zolang de schuld nog niet is afgelost door dealers. Direct gevolg daarvan is dat dealers een voorraad auto’s niet als onderpand kunnen gebruiken voor een (bank)lening. Ze zijn als het ware genoodzaakt om de financiering bij de producent of importeur te laten lopen.

“De positie van auto- en dealerbedrijven is op lange termijn erg onzeker.”

Deze machtssituatie en de lagere marges zorgen ervoor dat producenten en importeurs het dealernetwerk volledig kunnen sturen. We verwachten dat ze deze macht de komende jaren alleen nog maar meer gebruiken.

Trend 2: stijging online verkoop van invloed op dealerbedrijven

In lijn met algemene verkopen, stijgt ook de online verkoop van auto’s. En geef autoproducenten eens ongelijk: waarom zouden ze nog met dealers werken als ze zelf toegang hebben tot de consument? We zien steeds vaker dat autoproducenten ervoor kiezen om deze nieuwe weg te bewandelen, waarbij Tesla het grote voorbeeld is. Als de verkoop toch via internet gaat, dan wordt er ook vaak gekozen om met “experience centra” te werken. In deze centra bekijk je modellen en maak je direct een proefrit. Ben je overtuigd? Dan wordt de bestelling direct online geplaatst.

Trend 3: toename elektrische auto’s

Steeds meer consumenten kiezen ervoor om elektrisch te rijden. Een ontwikkeling die zorgt voor een grote verandering voor garagebedrijven. Elektrische auto’s hebben namelijk aanzienlijk minder onderhoud nodig dan een auto die draait op benzine, diesel of gas. Naast dat het aantal uren onderhoud afneemt, is ook het onderhoud zelf anders. Zo wordt de brug vervangen door een computer en de steeksleutel door slimme software. In de garage van de toekomst wordt niet meer gesleuteld aan auto’s, de computer stelt een diagnose en geeft opdracht om bepaalde modules te vervangen. Dus naast dat er minder onderhoud nodig is en daardoor minder garages, zal ook het werk volledig veranderen en andere kwaliteiten van het personeel vragen.

Is er dan nog wel toekomst voor dealerbedrijven?

Als er minder garages nodig zijn voor onderhoud en verkoop van auto’s, wat is het nut dan nog? Een terecht punt, maar de belangrijkste vraag is hoelang het nog duurt voordat de markt dit punt bereikt. Wij verwachten dat het nog tien tot vijftien jaar duurt voordat het overgrote deel van de auto’s niet meer wordt aangedreven door een verbrandingsmotor. Tot die tijd zal het aantal dealers en autobedrijven geleidelijk afnemen. Er blijft voorlopig dus zeker wel plaats voor autobedrijven, al zullen veel bedrijven de komende tien jaar niet overleven. Om de levensduur van je autobedrijf te verlengen, raden we je aan om in ieder geval te zorgen voor nieuwe businessmodellen, gespecialiseerde technici en goed ondernemerschap. Zo kun je je onderscheiden van concurrenten.

De Rabobank volgt de trends binnen de transport- en mobiliteitssector op de voet. Benieuwd waar jouw kansen liggen? We denken graag mee.