Update

AI en autonoom rijden, hoe ver zijn we?

25 mei 2018 10:53

Digitalisering zorgt voor grote ontwikkelingen binnen de mobiliteitssector. Trends als autonoom rijden, autodelen, connectiviteit en elektrificatie versnellen de digitale transformatie. Bedrijven moeten wel meebewegen. In dit artikel staan we stil bij de invloed van artificiële intelligentie (AI), en dan vooral op zelfrijdende auto’s of ‘autonoom rijden’. Hoe ver zijn we? En zijn we er eigenlijk wel klaar voor?

Visual persoon met Virtual Reality bril

Digitale transformatie in de mobiliteitssector

Digitalisering binnen de mobiliteitssector gaat verder dan social media, mobile en big data. Met nieuwe technologieën als AI, blockchain, virtual en augmented reality en internet of things kun je grotere specifieke doelgroepen in kortere tijd bereiken. Het accepteren en succesvol gebruikmaken van deze nieuwe technologieën is nodig om concurrenten een stap voor te blijven. Voor de lange termijn van bedrijven is digitale transformatie erg belangrijk.

Van auto naar rijdende computer

Binnen de mobiliteitssector gaat de digitale transformatie erg snel. Hardware in nieuwe auto’s wordt minder belangrijk. Het draait steeds meer om software, sterke rekenkracht en geavanceerde sensoren. Daarnaast verwacht de markt de nieuwste snufjes bij auto’s die vers van de band afrollen.

“Door AI is de computer in staat de besturing van een voertuig over te nemen.”

Auto’s zijn nu al bijna rollende computers, met meer dan 150 miljoen regels aan (software)code. Het gemiddelde aandeel van software in de waarde van een auto is op dit moment, voor een D-segment auto, al ongeveer 10%. Dit groeit met ruim 11% per jaar. De verwachting is dat in 2030 ongeveer 30% van de totale waarde van een auto in de software zit (McKinsey, 2018).

De computer achter het stuur

De invloed van AI in de mobiliteitssector zie je vooral in de ontwikkeling van autonoom rijden. De computer neemt steeds meer de besturing van een voertuig over. Er zijn vijf levels van autonoom rijden; van helemaal geen automatisering tot volledige automatisering. Op dit moment zitten de nieuwste deels autonome auto’s op het derde level. Hierbij kan het voertuig in principe ‘zelf rijden’, maar moet de mens nog wel in kunnen grijpen als dit door het systeem gevraagd wordt. De totale Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)-markt was in 2016 al 15 miljard dollar waard.

Klaar voor autonoom rijden?

De technologie is op bepaalde onderdelen al klaar voor autonoom rijden, maar op veel gebieden nog niet:

    De sensoren, lidar, radar en camerasystemen werken voor normale weersomstandigheden al voldoende, maar schieten soms nog tekort bij extreme weersomstandigheden. Rekenkracht hoeft geen probleem te zijn. De huidige generatie chips en processoren zijn al goed genoeg om autonome rijsystemen te ondersteunen. De software moet nog verder ontwikkeld worden. Autonome rijsystemen moeten met de mens en haar onvoorspelbaarheid leren omgaan, in plaats van de mens met autonome rijsystemen.

Volgens een onderzoek van KPMG is Nederland wereldwijd het best voorbereid op de komst van de zelfrijdende auto. Dit wordt geconcludeerd aan de hand van de KPMG Autonomous Vehicles Readiness Index 2018. Dit komt vooral door het goed onderhouden wegennet en de goede kwaliteit van de digitale infrastructuur. Daarnaast maakt het overheidsbeleid het grootschalig en in de praktijk testen van zelfrijdende auto’s mogelijk.

Geen grootschalige doorbraak voor 2030

Onder de perfecte omstandigheden is het mogelijk auto's zelfstandig te laten rijden. Toch laat de praktijk nog even op zich wachten. De technologie schiet nog tekort bij extreme weeromstandigheden en de software is nog niet zo ver dat een computer zelfstandig keuzes kan maken. AI kan dit oplossen, onder andere door machine learning. Kijkend naar alle ontwikkelingen in de markt en het tempo van de digitale transformatie, is het onwaarschijnlijk dat volledig autonoom rijden voor 2030 doorbreekt.

Benieuwd naar meer over zelfrijdende auto’s? En de kansen voor de markt? Onze sectorspecialisten Mark van Kampen en Henry Steenbergen gaan graag met je in gesprek.