Onderzoek

Verenigingsleven hangt positief samen met het welzijn van Nederlanders

7 oktober 2020 06:01

Het verenigingsleven draagt bij aan het welzijn van Nederlanders, blijkt uit een nieuwe enquête. Tijdens de lockdown hebben veel Nederlanders hun club dan ook gemist.

Meteen de diepte in?Lees de volledige studie
Man met voetballende meisjes

Zo’n 42 procent van de 18- tot en met 80-jarigen geeft in een nieuwe enquête van RaboResearch aan betrokken te zijn bij een vereniging (of te zijn geweest in de voorbije twaalf maanden). Zij blijken doorgaans tevredener over hun sociale leven dan Nederlanders die niet deelnamen in het verenigingsleven, voelen zich meer betrokken bij hun directe leefomgeving en ze vinden de dingen die ze in hun leven doen meer de moeite waard.

Uit de enquête wordt ook duidelijk dat liefst 68 procent van de verenigingsleden en andere betrokkenen, hun club tijdens de strengste fase van de corona-lockdown heeft gemist. Ruim twee derde was die maanden minder vaak op de club dan gebruikelijk (zie figuur 2). Dat kan van invloed zijn geweest op het gevoel van eenzaamheid tijdens de lockdown.

Figuur 1. Samenvatting van de studie

Infographic Verenigingsleven
Bron: RaboResearch

Nieuwe enquête

In augustus van dit jaar vroegen we 2.023 Nederlanders of zij de dingen die ze in hun leven doen de moeite waard vinden, of ze zich betrokken voelen met hun directe leefomgeving (buurt, wijk en gemeente), hoe tevreden ze zijn met hun sociale leven en in welke mate ze gevoelens van eenzaamheid ervaren. Ook vroegen we of ze betrokken zijn bij een vereniging, en legden hen verschillende stellingen voor over verenigingen. Vervolgens hebben we getoetst of tussen Nederlanders die wel en niet betrokken zijn bij een vereniging, statistisch significante verschillen bestaan in persoonlijk welzijn.

Daarbij houden we rekening met andere demografische en sociaal-economische kenmerken van respondenten. Bij de welzijnsvragen en de omvang van de vriendenkring hebben we ook rekening gehouden met de big five-persoonlijkheidskenmerken, zoals in hoeverre respondenten extravert of introvert zijn.

Figuur 2. Niet meer op de club

Figuur1
Bron: RaboResearch

Nederlanders betrokken bij een vereniging ervaren hoger welzijn

Die verschillen blijken er inderdaad te zijn. Zo zijn Nederlanders die betrokken zijn bij een vereniging tevredener met hun sociale leven. Op een schaal van 0 (helemaal niet) tot en met 10 (heel erg) gaf 51 procent van hen hun sociale leven een 8 of hoger. Onder mensen die niet betrokken zijn, is dat 42 procent. Nederlanders die betrokken zijn bij een vereniging vinden hun leven doorgaans ook meer de moeite waard. Op een schaal van 0 (helemaal niet) tot 10 (heel erg) geeft 59 procent van de verenigingsleden en andere betrokkenen een score van 8 of hoger, tegenover 48 procent onder niet-betrokkenen.

Figuur 3. Grotere uitgebreidere vriendenkring onder verenigingsmensen

Figuur2
Bron: RaboResearch