Opinie

Red het verenigingsleven, voordat het te laat is

12 oktober 2020 12:00 RaboResearch

De coronacrisis zet verenigingen en daarmee de sociale infrastructuur van ons land onder druk. Onvermijdbaar op korte termijn, maar met de juiste inzet hoeft dit niet te leiden tot permanente schade.

Ouderen aan het relaxen

Nederland is echt een land van verenigingen. Het is de sociale smeerolie van onze maatschappij, zo blijkt ook uit ons onderzoek. Bijna de helft van alle Nederlanders tussen de 18 en 80 jaar is op de één of andere manier betrokken bij een vereniging.

Dat gaat veel verder dan alleen lid zijn. Zo zijn Nederlanders betrokken als vrijwilliger, begeleider of simpelweg door als ouder een steentje bij te dragen aan de vereniging waar hun kinderen actief zijn. Het verenigingsleven levert daarmee een cruciale bijdrage aan onze sociale infrastructuur.

Coronacrisis bedreiging voor verenigingsleven

Niet voor niets geeft bijna driekwart van de Nederlanders dan ook aan dat verenigingen een belangrijke sociale functie vervullen binnen de Nederlandse samenleving: Nederlanders die betrokken zijn bij verenigingen beschikken over een uitgebreidere vriendenkring dan Nederlanders die dat niet zijn.

Dat de coronacrisis haar sporen nalaat binnen het verenigingsleven zal niemand verassen. Twee derde van de Nederlanders die betrokken is bij een vereniging kwam in de lockdown minder vaak op 'de club' dan normaal.

Vaker eenzaam

Op korte termijn zorgt het gedeeltelijk stil leggen van het verenigingsleven ervoor dat het welzijn van grote groepen Nederlanders in het geding is. Terwijl Nederlanders die betrokken zijn bij een vereniging doorgaans tevredener zijn met hun sociale leven dan Nederlanders die niet betrokken zijn, zien we ook dat zij zich tijdens de lockdown eerder dit jaar vaker eenzaam hebben gevoeld.

De coronacrisis kan ook gevolgen hebben voor de sociale infrastructuur op langere termijn. Veel bij verenigingen betrokken Nederlanders denken dat zijn of haar vereniging door de coronacrisis onvoldoende inkomsten heeft. Wanneer verenigingen verdwijnen of wanneer minder mensen lid zijn, zullen Nederlanders elkaar moeilijker weten te vinden.

Meer dan alleen geld nodig

Net als het bedrijfsleven kan ook het verenigingsleven rekenen op steun van het kabinet. Zo kunnen verenigingen aanspraak maken op tegemoetkomingen voor vaste lasten en personeelskosten en voor sportverenigingen is er de zogenaamde TASO.

Dit is natuurlijk belangrijk, maar levert enkel een bijdrage aan het oplossen van de financiële problemen van verenigingen. Het is geen remedie tegen de negatieve welzijnseffecten op korte termijn en het verloederen van de sociale infrastructuur die zo van waarde is voor onze samenleving, ook op langere termijn.

Geen sponsorgelden terugtrekken

Willen we die sociale infrastructuur van Nederland op peil houden, dan is er meer nodig dan alleen geld. Clubs en verenigingen worden uitgedaagd om op nieuwe manieren hun sociale functie te blijven vervullen. Van leden vergt de coronacrisis geduld: laat je club niet in de steek ook al krijg je er nu even minder voor terug.

En bedrijven doen er goed aan om waar mogelijk niet als eerste te beknibbelen op sponsorgelden richting clubs en verenigingen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de gevolgen van de coronacrisis niet al te lang na-ijlen in ons sociale leven.

Eerder verschenen bij RTL Nieuws - Opinie.