Update

Business- en verdienmodel van advocatuur onder druk

15 december 2019 14:50

In onze samenleving worden steeds meer zaken vastgelegd in wet- en regelgeving. De vraag naar de diensten van advocaten neemt hierdoor toe. Zij zijn hier tenslotte in gespecialiseerd. Toch staat het business- en verdienmodel van de advocatuur onder druk. Cliënten zijn niet meer altijd bereid om de hoge tarieven van advocaten te betalen. Zeker nu er onverwachte concurrenten op de markt komen die lagere tarieven aanbieden. Ook digitalisering beïnvloedt de advocatenbranche.

Twee zakenmensen in kantoor

Cliënt eist meer transparantie in tarieven

Bedrijven lijken steeds minder bereid om de hoge uurtarieven van advocaten te betalen. Ze eisen transparantie in de kosten. Hoewel het merendeel van de zaken nu nog op uurtarief wordt afgerekend, komen andere modellen steeds vaker voor.

Een voorbeeld hiervan is een doorlopend abonnement voor bepaalde diensten of een vaste projectprijs die vooraf wordt afgesproken. Ook het gebruik van ‘blended rates’ neemt toe. Daarbij worden de uren van een stagiair tegen een lager tarief gedeclareerd. Verder neemt het aanbod van online en telefonisch juridisch advies toe, waarvan de tarieven aanzienlijk lager liggen dan die voor persoonlijk advies.

Concurrentie van buiten de branche

Steeds meer bedrijven buiten de advocatenbranche bieden juridische diensten aan. Denk hierbij aan grote accountantskantoren en legal-tech bedrijven. Legal Tech is technologie die juridische taken automatiseert. Het gaat hierbij meestal om eenvoudige diensten, die makkelijk te standaardiseren zijn.

“Kleine advocatenkantoren moeten zich gaan specialiseren om de concurrenten bij te blijven.”

Advies bij complexe vraagstukken is uiteraard een stuk moeilijker te automatiseren. Het is dus voor kleine kantoren aan te raden om te specialiseren om de concurrentie van andere bedrijven het hoofd te blijven bieden.

De invloed van digitalisering

Digitalisering in de advocatuur vindt zowel plaats binnen het kantoor als richting de cliënt. Binnen kantoor gaat het hierbij vooral om het efficiënter maken van processen. Zo kan met behulp van software worden bepaald welke documenten in een zaak relevant zijn, welke argumenten het meest effectief zijn en welke manier van pleiten, schrijven of onderhandelen het beste werkt.

Veel van deze automatisering en robotisering is erop gericht om processen te optimaliseren en te besparen op personeelskosten. De verwachting is dat vooral veel ondersteunende functies geautomatiseerd gaan worden, en uiteindelijk zullen verdwijnen.

De Rabobank ziet een belangrijke rol weggelegd voor advocatuur in onze maatschappij. Wij werken dan ook samen met onder meer brancheorganisaties en marktpartijen. Meer weten? Neem gerust contact op met onze sectorspecialisten.