Update

Ontwikkelingen en trends in de kinderopvang

4 maart 2020 10:07

In steeds meer gezinnen werken beide ouders. Daarnaast is de kinderopvangtoeslag gestegen. Als gevolg hiervan gaan steeds meer kinderen naar de kinderopvang. Naar verwachting neemt deze groei de komende jaren toe. Voor bedrijven in de kinderopvang ontstaan hierdoor kansen. Inspelen op de veranderende behoeften van ouders en maatschappelijke thema’s als duurzaamheid zijn hierbij belangrijk. Een punt van aandacht is het fors toenemende personeelstekort binnen de kinderopvang.

Docent met kinderen in school

Aansluiten op wensen van ouders

In Nederland zijn er zo’n 3.600 opvanglocaties actief. Een groot deel daarvan zijn kleinschalige ondernemingen. Al sinds begin jaren 2000 worden voorspellingen gedaan over het samengaan van deze kleine ondernemingen door fusies en overnames. Maar tot op de dag van vandaag is dat nog niet gebeurd. Waarschijnlijk komt dit omdat ouders juist de voorkeur geven aan kleine organisaties. Ze sluiten vaak goed aan op de wensen van de ouders. Daardoor zijn deze kleine ondernemingen toch van grote waarde voor de kinderopvangsector.

“Kleine ondernemingen in de kinderopvang hebben moeite om continu ingevoerde wetten en regels bij te blijven.”

In de praktijk blijkt helaas wel dat deze kleine ondernemingen moeite hebben om te blijven voldoen aan de maatregelen en wetgeving die over de hele sector ingevoerd worden. De financiële consequenties van bijvoorbeeld het inhuren van extra personeel voor een bepaald aantal uren zou voor hen moeilijker op te brengen zijn. Het gevolg hiervan kan zijn dat kleine kinderopvanglocaties achterlopen op de grotere ondernemingen.

Groeien door te onderscheiden

We verwachten dat vooral ondernemingen die zich onderscheiden van de rest, kunnen groeien. Om concurrerend te blijven is het belangrijk om innovaties aan te bieden. Een voorbeeld is ‘serious gaming’. Hierbij werken kinderen spelenderwijs en virtueel aan hun woordenschat of probleemoplossend vermogen. Ook flexibiliteit in openingstijden of beslissingen rond duurzaamheid kunnen jouw kinderopvang net de juiste keuze maken voor ouders. Daarnaast wordt communicatie met ouders via mobiele applicaties steeds belangrijker.

Ook signaleren we een toenemend aantal integrale kindcentra. De opvang en basisschool bevinden zich dan in hetzelfde gebouw. Ideaal voor ouders, want dan hoeven ze hun kinderen niet meer naar verschillende locaties voor school en opvang te brengen. Daarbij geldt vaak dat opvang en school dezelfde pedagogische visie hebben.

Personeelstekort neemt fors toe in kinderopvang

Een groot probleem binnen de kinderopvang is het toenemende personeelstekort. Terwijl de werkgelegenheid in de komende jaren blijft groeien - van 95.500 werknemers in 2019 tot mogelijk 100.500 werknemers in 2022 - neemt het personeelstekort fors toe. Van een tekort van zo’n 3.000 pedagogisch medewerkers in 2019 dreigt het tekort op te lopen naar 5.300 tot 8.900 pedagogisch medewerkers op mbo 3/4-niveau in 2022. De kinderopvang staat in de top drie van sectoren met de hoogste vacaturegraad.

Duurzaamheid speelt steeds grotere rol

In het beleid van kinderdagverblijven speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. Voor ouders kan dit ook een belangrijke reden zijn om voor een bepaalde opvang te kiezen. Denk hierbij aan het gebruik van duurzaam speelgoed, veel tijd om buiten te spelen, een groene speelplaats en afvalscheiding. Steeds meer organisaties zamelen bijvoorbeeld luiers apart in om te recyclen. Ook een duurzaam pand of het gebruik van groene energie zijn onderdeel van dit groene beleid.

De Rabobank ondersteunt verschillende projecten die bijdragen aan de maatschappelijke discussie rondom kinderopvang. Dit doen we door onze kennis in te zetten en ons netwerk uit te breiden. Eens vrijblijvend contact? Onze sectorspecialist helpt graag.