Update

Ontwikkelingen bij uitzendbureaus

7 januari 2020 10:28

Uitzendbureaus verzorgen uitzendwerk of detachering, maar doen ook werving en selectie. Ze helpen bij re-integratie van personeel, verzorgen opleidingen en adviseren op het gebied van humanresourcemanagement. Deze uitzendbranche staat onder druk. We verwachten voor 2020 een omzetdaling en meerdere uitdagingen, zoals personeelstekorten, concurrentie, digitalisering en veranderende wetgeving. We nemen je mee in de ontwikkelingen.

Kantoormedewerker aan de telefoon

Kostenstijging en personeelstekort

We verwachten dat de omzetdaling van 2019 doorzet in 2020. Uitzendbureaus, en vooral payrollers krijgen te maken met een flinke stijging in kosten door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), het einde van de sectorverloning en de nieuwe cao (ABU-NBBU). Het doorberekenen van die kosten aan de opdrachtgever kan lastig zijn. Vooral in sectoren die krimpen, of in organisaties die door internationale concurrentie weinig ruimte hebben voor een stijging in loonkosten.

“Uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollers moeten kosten besparen en hun meerwaarde vergroten, om bij te blijven.”

Er is een groeiende vraag naar aanvullende HR-diensten en flexibele krachten. Maar door een tekort op de arbeidsmarkt is het steeds lastiger om goed personeel te krijgen. Tegelijkertijd komen er steeds meer partijen op de markt die door automatisering goedkoper en sneller zijn. Denk aan werving en selectie via platformen en boekhoudtools voor administratieve taken zoals urenregistratie, planning en facturatie. Uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollers moeten kosten besparen en hun meerwaarde vergroten. Door specialisatie, verbreding van het takenpakket en digitalisering kunnen ze zich blijven onderscheiden.

Vraag naar flexibel personeel verandert

Door de groeiende economie en krapte op de arbeidsmarkt is in 2019 is het aantal flexibele contracten gedaald. Dit komt vooral door een flinke afname van het aantal uitzendkrachten. De andere typen flexibele arbeidsrelaties bleven nagenoeg gelijk. Het aantal zzp’ers steeg wel licht. In 2019 had 62% van de werkzame beroepsbevolking een vast contract, 22% een flexibele arbeidsovereenkomst en 12% werkte als zelfstandige. Voor het opvangen van pieken in de werkzaamheden gebruiken uitzendbureaus steeds vaker oproep- en invalcontracten. Deze vorm van flexwerk is de grootste groep binnen de flexcontracten.

Door de WAB wordt in 2020 vaste arbeid aantrekkelijker en flexibele arbeid minder aantrekkelijk. De behoefte aan flexibel personeel zal niet verdwijnen, maar de kans is groot dat hierdoor de vraag zal verschuiven van payroll naar uitzenders en/of zzp’ers. Dit hangt ook af van de inhoud van de nieuwe wet DBA (voor zzp’ers), die pas in 2020 wordt uitgewerkt. Bedreigend voor de uitzendbranche is dat de komende jaren veel banen voor lager en middelbaar opgeleiden zullen verdwijnen. Deze worden nu juist door uitzendkrachten gevuld. Ook is de economische ontwikkeling van een aantal sectoren onzeker. De industrie en logistiek groeien minder hard waardoor de vraag naar flexwerkers afneemt.

Goede werkgevers zijn belangrijk

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de uitzendbranche, met name als het gaat om de mensen. Onderwerpen die spelen zijn:

    Gezond en veilig werken; Opleidingen en persoonlijke ontwikkeling; Van-werk-naar-werktrajecten; Goed werkgeverschap.

De koplopers in de branche nemen dit mee in hun businessmodel en kunnen daardoor actiever medewerkers aan zich binden. De meerderheid van de uitzendkrachten heeft een voorkeur voor een vast contract. In combinatie met personeelstekorten zien we weer een verschuiving van flexibel naar vast. Dit remt de groei van uitzendbureaus. Als je als organisatie de focus legt op je personeel, dan heb je een stapje voor op je concurrenten.

Meer behoefte aan digitalisering en dus IT-vaardigheden

Door digitalisering bij bedrijven is er steeds meer behoefte aan personeel met IT-vaardigheden. Andere partijen zoals IT-services zijn hierdoor concurrenten. Uitzendbureaus moeten zichzelf dus blijven vernieuwen. Naast automatisering van de backoffice zien we dat steeds meer nieuwe technologieën, zoals Artificiële Intelligentie (AI), worden ingezet bij werving en selectie. Deze extra ICT-investeringen zorgen uiteindelijk voor een efficiëntere organisatie en lagere kosten. Er zijn inmiddels ook uitzendbureaus die volledig online zijn (platforms). Er ontstaan nieuwe verdienmodellen, zoals verbreding van het takenpakket en verdieping door opleidingen en online trainingen.

Nieuwe wet- en regelgeving arbeidsmarkt

Met de nieuwe WAB hebben payrollwerknemers in 2020 recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die in dienst zijn bij de klant. We verwachten een kostenstijging door stijgende WW-premies, transitievergoeding en het einde van de 'sectorverloning'. Uitzendbureaus moeten bovendien bij alle contracten controleren of er sprake is van payrolling of uitzenden. Alleen bij uitzenden mogen ze de arbeidsrechtelijke regels van uitzendwerk volgen. Daarnaast wordt per 2021 de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) vervangen. De beoordeling of er bij zzp'ers sprake was van verkapt dienstverband, heeft niet goed gewerkt. De nieuwe wet moet deze zekerheid wel bieden en schijnzelfstandigheid voorkomen.

Vanaf 1 januari 2020 mogen uitzendbureaus volgens de Wet financieringen sociale verzekeringen (Wfsv) alleen nog maar het loonheffingsnummer van de uitzendbranche gebruiken (sector 52). Hiervoor gebruikten ze vaak de indeling van de branche waarin werd uitgezonden om kosten te besparen. Daarnaast wordt er door het ministerie strenger gecontroleerd op het volgen van de sociale regelgeving om oneerlijke concurrentie te voorkomen. Er zijn ook eigen initiatieven, zoals het keurmerk SNF van brancheorganisatie NBBU voor de kwaliteit van huisvesting van buitenlandse werknemers.

De Rabobank ziet het belang van uitzendbranche voor de maatschappij. Wij werken samen met onder meer de brancheorganisaties en marktpartijen om zo de ontwikkelingen te volgen. Heb je vragen of wil je eens vrijblijvend sparren met een sectorspecialist? Neem dan gerust contact op.