Update

Kansen voor autoleasemaatschappijen door slim gebruik van data

25 april 2018 13:59

Door toename van ICT in en rond de auto wordt veel data verzameld over rijgedrag en rijomstandigheden. Hier liggen kansen voor autoleasemaatschappijen. Door gegevens op de juiste manier te verzamelen, te koppelen en te delen, kunnen zij autogebruik slimmer, duurzamer en eenvoudiger maken. Benieuwd? Laat je hieronder bijpraten.

Twee mensen bij auto voor garage

Auteur: Alexander Heijkamp, CSR Director Athlon Nederland

Veranderende behoefte

Waar voorheen merk en model leidend waren in de keuze voor een auto, wordt nu de mate van connectiviteit steeds belangrijker. Het zorgt ervoor dat er beter ingespeeld kan worden op persoonlijke mobiliteitswensen en -behoeften. Ook spelen ICT en data een grote rol bij autodelen. Dit betekent wel dat de auto verbonden moet zijn met de gebruiker, of in het geval van autodelen met meerdere gebruikers. Zowel voor individuele gebruikers als autodelen maakt het slim inzetten van data autorijden niet alleen makkelijker, maar ook schoner en veiliger.

Data-analyse is kans voor businessmodel

De verzamelde gegevens zijn meestal anoniem, maar geven wel een realistisch beeld over waar en hoe auto’s worden gebruikt. Dat maakt het waardevolle informatie voor de gehele keten. Van de fabrikant (welke nieuwe modellen en features zijn er in de toekomst nodig) tot aan de bestuurder (op welke manier kan ik het meest efficiënt en duurzaam van A naar B komen). En zo ontstaat een nieuw businessmodel.

“Door inzicht in klant, behoeften en gebruik kan de leasemaatschappij gepersonaliseerde diensten en instellingen aanbieden.”

Omdat iedereen in de keten betrokken is bij het verzamelen van gegevens, ontstaat de vraag van wie de gegevens zijn en wie ze voor welk doel mag gebruiken. Iedereen die zal het eigenaarschap claimen, maar er ontstaat behoefte aan een partij die hierin de leiding neemt. Wij zien de leasemaatschappij als de meest geschikte kandidaat voor deze rol.

Leasemaatschappijen als mobiliteitspartner

In tegenstelling tot de autoverkoop, zijn leasemaatschappijen in staat om data te verzamelen en te koppelen aan mobiliteitsbehoefte. Door inzicht te krijgen in de klant en zijn of haar behoeftes bij het gebruik van de auto, kan de leasemaatschappij gepersonaliseerde diensten en instellingen van de auto bieden. Ze worden een mobiliteitspartner voor de consument. In het geval van autodelen kan de leasemaatschappij degene zijn die de planning en inzetbaarheid van de auto om de gebruikers heen organiseert.

Duidelijke afspraken met consument essentieel

Ook de autogebruiker gaat zich beseffen hoe waardevol de gegevens uit zijn auto zijn. Daarom moet de leasemaatschappij met de berijders afspreken op welke manier er gegevens verzameld mogen worden en wat het voordeel hiervan is voor de berijder. Het is belangrijk om een goede en vertrouwelijke relatie te hebben met zowel de werkgever als de bestuurders. Alleen dan kan de leasemaatschappij haar nieuwe rol als ketenregisseur invulling geven. Leasemaatschappijen die niet op deze manier toekomstgericht denken, gaan het minder goed doen dan bedrijven die wel meegaan in deze ontwikkeling.

De Rabobank is nauw betrokken bij de mobiliteitssector en volgt de ontwikkeling op de voet. Eens vrijblijvend sparren? Neem gerust contact op met een van onze sectorspecialisten.