Update

Na het pensioenakkoord: aan de slag met de grote pensioenverbouwing

10 november 2020 12:43 RaboResearch

Met het pensioenakkoord is de aanzet gegeven voor een ander pensioencontract. Uiterlijk op 1 januari 2026 moet (bijna) iedereen zijn overgestapt op een nieuw pensioencontract. Uiteindelijk wordt pensioen eenvoudiger en transparanter. Maar voor we zover zijn, moeten er in de transitieperiode nog diverse complexe keuzes worden gemaakt.

Meteen de diepte in? Lees de volledige studie
Balanceren

In onze Special beschrijven wij de keuzes die in de transitieperiode moeten worden gemaakt over het ouderdomspensioen:

1. Aanpassen pensioenregeling

2. Eventuele compensatie van werknemers halverwege de loopbaan

3. Overhevelen van de bestaande pensioenpotten (‘invaren’)

De aanpassingen zijn het meest ingrijpend voor pensioenregelingen die nu zijn vormgegeven als uitkeringsovereenkomst. Dit is het geval bij de meeste grote pensioenfondsen. In deze regelingen staat de hoogte van de toekomstige uitkering centraal, met de dekkingsgraad als graadmeter of er genoeg geld in kas is om de opgebouwde pensioenaanspraken in de toekomst ook daadwerkelijk uit te keren.
Voor pensioenregelingen die nu al zijn vormgegeven als een beschikbare premieregeling zijn de aanpassingen minder complex. Dit type regelingen zien we vooral bij werkgevers in de zakelijke dienstverlening.

“De sociale partners en de pensioenfondsen zijn aan zet”

Straks is voor iedere pensioenregeling de hoogte van de inleg (premie) het uitgangspunt en wordt er geen toezegging meer gedaan over de hoogte van de uiteindelijke pensioenuitkering. Dat is afgesproken in het pensioenakkoord.

Een individuele werknemer, oud-werknemer of gepensioneerde hoeft in de transitieperiode helemaal niets te doen. Het zijn de sociale partners (werkgevers en vakbonden) en de pensioenfondsen die aan zet zijn. Wel is het voor werknemers altijd verstandig om bij baanwissel de pensioenregeling van de oude en nieuwe werkgever goed met elkaar te vergelijken. Na de transitie kan er bovendien sprake zijn van compensatiemaatregelen die per werkgever verschillen. Voor gepensioneerden zal de pensioenuitkering na de transitie minder vast zijn: de pensioenen kunnen vaker worden verhoogd of verlaagd.

Tabel 1: Wie doet wat tijdens de transitie?

Tabel 1: Wie doet wat tijdens de transitie?
Bron: Hoofdlijnennotitie 22-06-2020, Kamerbrief uitwerking pensioenakkoord 06-07-2020 en beantwoording Kamervragen 10-07-2020

De komende maanden is de wetgever aan zet met de uitwerking van de kaders voor het nieuwe pensioencontract. De minister komt dit najaar met een conceptwetsvoorstel en wil nog voor de zomer van 2021 het definitieve wetsvoorstel indienen. Werkgevers, vakbonden en pensioenfondsen moet dus al snel aan de slag.