Update

Melkveehouders: klaar voor de toekomst met duurzaam verdienmodel

11 augustus 2019 10:20

De vraag naar zuivel blijft toenemen. Toch hebben melkveehouders het niet makkelijk. Zo moeten ze voortdurend voldoen aan veranderende regelgeving. Denk aan kringlooplandbouw, klimaatdoelstellingen en stikstofmaatregelen. Daarnaast hebben ze te maken met de fysieke gevolgen van klimaatverandering, en kritische berichtgeving in de media. Soms lijkt het alsof het roer volledig om moet. Terwijl dat vaak niet nodig is. Hoe zorg je als melkveehouder dat je klaar bent voor de toekomst?

Meteen de diepte in? Lees het volledige artikel.
Boer trekt deur dicht van koeienstal

Algemene waardering voor boeren: ruim voldoende

Door al deze ontwikkelingen worden de melkveehouder en zijn gezin op de proef gesteld. Daarnaast verschijnen dagelijks berichten over wat bevolkingsgroepen van de (melk)veehouderij vinden.

“Kijk niet naar wat er niet meer kan, maar denk in mogelijkheden.”

Gelukkig blijkt uit diverse onderzoeken dat de algemene waardering voor de boeren in Nederland nog steeds een ruime voldoende haalt. Helaas wordt dit door de boeren niet altijd zo ervaren.

Motivatie houden belangrijk

In alles wat er op de melkveehouderij af komt, zitten zowel kansen als uitdagingen. Maar we moeten wel de motivatie houden om ook de kansen te blijven zien. Het melkglas is halfvol en niet halfleeg! Een voorbeeld is het teruglopende aantal melkveebedrijven in Nederland. Aan de ene kant is stoppen een emotionele beslissing. Het wordt vaak gezien als een bedreiging. Maar het creëert ook mogelijkheden voor de boeren die blijven. Jonge boeren krijgen hierdoor de kans om hun bedrijf verder te ontwikkelen en een duurzaam verdienmodel op te bouwen.

Denk als een ondernemer

Om te blijven bouwen aan een duurzaam verdienmodel, is het belangrijk om te blijven denken in de breedte. Als een ondernemer. Kijk niet naar wat er niet meer kan, maar denk in mogelijkheden. Welke activiteiten zijn een aanvulling op je verdienmodel? En hoe optimaliseer je jouw bedrijf, zodat het meer oplevert dan een forse groei? Hou je alle grond in eigendom, of zijn er slimmere mogelijkheden? Zorg dat je voor het maken van deze keuzes en nieuwe samenwerkingen de juiste mensen om je heen verzamelt.

Elk melkveebedrijf is anders. Daarom vraagt elke verandering een individuele visie en strategie. Wij ondersteunen op het gebied van kennis, netwerk en financiering. We gaan met melkveehouders gesprek over de actuele uitdagingen, en kijken naar waar bedrijven nog stappen kunnen maken. Dit doen we ook met jonge ondernemers, die vol passie gaan voor de kansen die zij zien om te blijven bouwen aan een duurzaam verdienmodel binnen de melkveehouderij.

Stikstofmaatregelen grote impact melkveehouders

De uitstoot van stikstof is een groot thema in onze media en de politiek. Op het moment van schrijven van dit visiebericht is er nog veel onduidelijk over de beslissingen die de politiek hierover uiteindelijk neemt voor alle betrokken sectoren. In het tweede kwartaal van 2020 zal een vervolgadvies vanuit de commissie Remkes volgen. We gaan ervanuit dat niet alleen de melkveehouderij opofferingen moet maken, maar andere sectoren net zo goed.

Het is duidelijk dat het stikstofdossier voor de Food & Agrisector een grote impact zal hebben. De voorgestelde maatregelen kunnen hard zijn. Toch kan deze situatie ook een kans zijn om de onderneming ergens anders voort te zetten en daar verder te investeren in een toekomstbestendig bedrijf. We wijzen er wel op dat de definitieve uitwerking nog moet volgen en dat ook de financiële gevolgen nog niet in kaart zijn gebracht.