Opinie

De juiste bedrijven zijn gered en dat is een les voor de toekomst

11 januari 2021 14:58

Het kabinet steunde bedrijven ruimhartig in 2020. Maar dat wil niet zeggen dat vooral zwakkere bedrijven zijn gered. Steun is juist vaker bij goed gemanagede bedrijven terecht gekomen, die weer kunnen opveren in 2021. Het kabinetsbeleid werkt en dat is een belangrijke les voor de volgende crisis.

Werknemer met mondkapje

Hebben we wel de juiste bedrijven gesteund?

De ruimhartige steun van de overheid aan bedrijven speelde een cruciale rol in het beperken van de economische schade in 2020. Daarbij komt nadrukkelijk de vraag naar voren of de steun wel bij de juiste bedrijven terecht is gekomen. Nu waren de steunmaatregelen breed en generiek, maar je hoopt natuurlijk dat juist bedrijven die het echt nodig hebben én die op langere termijn goede vooruitzichten hebben de steun hebben gekregen. Als vaker bedrijven die hun bedrijfsvoering en zogenoemde managementpraktijken goed op orde hebben de steun krijgen, dan gaat er minder ‘organisatorisch’ kapitaal verloren in onze economie. Want dat kapitaal, en de netwerken waarin bedrijven een rol hebben, bouw je niet snel meer op. Dus alleen hiermee kan onze economie veerkrachtig blijken als de coronacrisis is beslecht.

Steun lijkt vooral bij betere gemanagede bedrijven terecht te komen

Om hier inzicht in te krijgen onderzocht RaboResearch in samenwerking met de Universiteit Utrecht de kenmerken van bedrijven die op dit moment steun hebben ontvangen. Wat blijkt uit de eerste resultaten? De coronasteun lijkt vooral terecht te komen bij beter gemanagede bedrijven, zelfs als men bijvoorbeeld rekening houdt met het feit dat grotere bedrijven en bedrijven in bepaalde sectoren vaker steun ontvingen. Het is een indicatie dat de overheid naast banen óók het organisatorisch kapitaal in onze economie overeind heeft gehouden.

Veerkrachtige regio’s hebben vaak goed gemanagede bedrijven

En dan valt me nog iets op. De veerkracht van onze economie verschilt sterk tussen regio’s. Er lijkt een verband tussen veerkracht én de regionale verschillen in kwaliteit van management . Opvallend is dat regio’s met hoge scores op de kwaliteit van management óók relatief veerkrachtig bleken. Een voorbeeld: regio’s buiten de Randstad, bijvoorbeeld in Brabant, scoren opvallend goed in kwaliteit van management én zijn – ondanks zware klappen - de afgelopen zes maanden relatief veerkrachtig gebleken. Daar zie ik een lichtpuntje voor het nieuwe jaar. Een indicatie dat ook organisatorisch kapitaal in de regio, regionale netwerken van bedrijven, overeind is gehouden.

2021: het jaar waar de onze economie weer zullen zien opveren

Laten we 2020 snel vergeten. En vooral de zichtbare lichtpuntjes meenemen naar het nieuwe jaar. Het steunbeleid heeft gewerkt en dat is een belangrijke les om uit de coronacrisis op te veren en volgende crisissen aan te kunnen. Vooral het behouden van het organisatorisch kapitaal en regionale ecosystemen in onze economie zijn cruciaal. De structuur van ons bedrijfsleven is dus intact gebleven. En dat is noodzakelijk om onze economie weer te doen opveren. Laat 2021 maar komen!

Eerder verschenen bij RTL Nieuws - Opinie.