Update

Gevolgen coronapandemie ook voelbaar in hoger onderwijs

4 januari 2021 15:34

Het hoger onderwijs heeft de afgelopen maanden laten zien dat het voldoende wendbaar is. Zo geven universiteiten en hogescholen veelal online les omdat fysiek onderwijs bijna niet mogelijk is. Ook zijn veel introductie-activiteiten niet doorgegaan terwijl dit soort activiteiten voor studenten enorm van belang zijn om te wennen aan de stad, de studie en om nieuwe vriendschappen op te doen. Het sociale isolement door het coronavirus is voor studenten enorm. Inmiddels is er veel aandacht voor hun welzijn. Wat zien we nog meer in de sector? Je leest het hieronder.

Medewerker kijkt thuis naar laptopscherm met videomeeting

Balans vinden tussen online en fysiek onderwijs

Al voor de coronapandemie werd steeds vaker gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen in het onderwijs. Zo bestaan er naast het fysieke onderwijs grootschalige, open online cursussen (MOOCs: massive open online courses) en kleine, gerichte online cursussen (SPOCs: small private online courses).

Door onlineonderwijs is een meer individuele benadering van studenten mogelijk. In ‘flipped classrooms’ zoekt een student eerst naar online informatie. Vervolgens wordt de kennis verwerkt in persoonlijk contact met docenten en medestudenten.

“Universiteiten dragen met hun wetenschappelijk onderzoek vaker bij aan maatschappelijke vraagstukken.”

Door de pandemie is fysiek onderwijs tot een minimum beperkt. Het hoger onderwijs levert een enorme inspanning om kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden. Fysiek onderwijs wordt binnen vastgestelde tijdsblokken buiten de spits georganiseerd.

Universiteiten dragen bij aan duurzaamheid en technologie

Naast digitalisering in het onderwijs, zien we ook dat maatschappelijke doelstellingen steeds belangrijker worden voor universiteiten. Zo zetten veertien Nederlandse universiteiten zich met hun wetenschappelijk onderzoek actief in voor de Sustainable Development Goals Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. En daarmee dus aan de maatschappelijke ontwikkelingen. In een speciaal SDG-dashboard wordt de maatschappelijke bijdrage van verschillende universiteiten gemeten en in kaart gebracht. Ook Hogescholen en hun Centres of Expertise dragen met hun praktijkgericht onderzoek bij aan de aanpak van deze maatschappelijke thema’s.

Daarnaast heeft de Rijksoverheid onlangs een overeenkomst gesloten met universiteiten en hogescholen onder de noemer I-Partnerschap. Deze samenwerking heeft als doel om innovatieve IT-oplossingen te ontwikkelen waarbij ze vooral kijken naar hoe technologie kan bijdragen aan de maatschappij.

Persoonlijk succes van studenten weegt mee op arbeidsmarkt

In het hoger onderwijs is steeds meer aandacht voor het succes dat een student na zijn studie in de maatschappij heeft. Hoe een betrokken professional zich staande houdt in onze dynamische en complexe samenleving gaat namelijk verder dan alleen het behalen van een diploma. Het gaat ook over de ontwikkeling die een student in zijn studententijd heeft doorgemaakt. Zo worden studenten die switchen tijdens de studie begeleid zodat een overstap zo min mogelijk vertraging oplevert. Tegelijkertijd is een korte studieduur geen doel op zich. Studenten die veel inhoudelijke dingen naast hun studie doen en daardoor langer nodig hebben, worden daarvoor ook zeer gewaardeerd op de arbeidsmarkt.

Samen met de MBO Raad, streven de VSNU en de Vereniging Hogescholen naar verdere ontwikkeling van de werkenden via het ‘Leven Lang Ontwikkelen’-initiatief. Concreet betekent dit dat een aantal Nederlandse universiteiten cursussen aanbieden op het gebied van Artificial Intelligence, ICT en ondernemerschap. Hierdoor wordt op korte en lange termijn blijvend ingespeeld op de arbeidsmarkt.

Aantal studenten stijgt, werkdruk blijft

Het aantal studenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs blijft toenemen. Daarnaast zorgt de regeldruk, kwaliteitszorg en de huidige coronamaatregelen voor een hoge werkdruk in het hele wetenschappelijke onderwijs. De balans tussen onderzoek en onderwijs is zoek. Daarmee staan zowel het geven van kwalitatief goed onderwijs, toegespitst op de individuele student, als de wetenschappelijk vooraanstaande positie van de Nederlandse universiteiten wereldwijd onder druk.

Hogescholen ontwikkelen zich tot kennisinstellingen die verbonden zijn met hun omgeving zodat ze goed kwalitatief onderwijs kunnen blijven bieden. Tegelijkertijd vraagt professionalisering om docenten die kennis en netwerken naar binnen brengen. Een mooie ontwikkeling die tegelijkertijd druk met zich meebrengt. Ook blended learning – waarbij een deel online en een deel klassikaal plaatsvindt, en de cursist controle heeft over zijn eigen leerpad en leertempo, vraagt veel van docenten.

De toenemende werkdruk is een centraal thema in het hoger onderwijs. Er zijn maatregelen genomen die leiden tot efficiëntere scriptiebegeleiding, roosteraanpassingen en internationale afspraken. Het percentage tijdelijke dienstverbanden is sterk verlaagd.

Rabobank als onderwijspartner voor meer dan alleen geldzaken

Goede educatie is van wezenlijk belang voor onze welvaart en (kennis)economie. De visie van Rabobank ‘Growing a better world together’ sluit hier dan ook naadloos bij aan. De Rabobank is sterk geworteld in de samenleving en kent de dynamiek in het hoger onderwijs als geen ander.

Naast onze financiële dienstverlening delen wij ook onze kennis op het gebied van ondernemen, innovatie en duurzaamheid. En brengen we via onze netwerken, landelijk en regionaal, contacten tot stand.

Rabobank is dé aangewezen partner voor onderwijsinstellingen.

Neem gerust vrijblijvend contact op met een Rabobank bij je in de buurt.