Opinie

Help het MKB op weg naar een duurzame economie

8 februari 2021 11:13

We staren ons vaak blind op de grote bedrijven als we het hebben over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar juist kleinere bedrijven hebben het daarmee moeilijk, vooral tijdens de coronacrisis. En zonder duurzaam mkb hebben wij geen duurzame economie.

Jonge vrouw aan het werk in kleinschalig naaiatelier

Geen bijdrage aan de samenleving, dan geen steun

De trend was al eerder ingezet, maar tijdens de coronacrisis is nog duidelijker geworden dat vooral grote bedrijven onder het vergrootglas liggen: ze moeten zich verantwoorden over wat ze voor de samenleving betekenen. ‘Als je niet bijdraagt aan maatschappelijke doelstellingen, dan ook geen steun’, hoorde je het afgelopen jaar vaak.

Grote bedrijven scoren beter dan kleinere bedrijven

Maar wat blijkt uit recent onderzoek waarin bedrijven met hun milieubewustzijn, sociale inclusiviteit en andere zaken rond maatschappelijke verantwoordelijkheid onder de loep worden genomen? Vooral dat grote bedrijven aanzienlijk beter scoren dan kleinere bedrijven.

Dat is niet zo vreemd. Vooral voor bedrijven met slechts enkele of tientallen medewerkers is het lastig om hiervoor de juiste capaciteit en kennis te hebben. Dat zet kleinere bedrijven op achterstand. Ook zijn grotere bedrijven onderhevig aan dwingendere regelgeving, en zijn ze kwetsbaarder voor reputatieschade, wat ze juist maatschappelijk bewuster maakt.

Coronacrisis splijtzwam voor transitie naar een nieuwe economie

Het zijn dan ook vooral de grotere bedrijven die in het afgelopen crisisjaar hun maatschappelijke investeringen hebben kunnen uitbreiden. Kleinere bedrijven hebben hun maatschappelijke agenda juist veel eerder over boord gezet. De coronacrisis is dus een splijtzwam: ze vergroot de verschillen tussen de kopgroep en de achterblijvers.

We moeten nog bergen verzetten

De opgave om onze bedrijven maatschappelijk verantwoord te laten ondernemen is enorm. Bijna de helft van de bedrijven scoort een onvoldoende op de index voor de transitie naar de nieuwe economie. De kopgroep is klein en bestaat maar uit ongeveer 8,5 procent van de bedrijven die een goed of zeer goed scoort.

Wat dat betreft staren we ons dus vaak blind op die grote bedrijven, die multinationals, waarvan wordt verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. En waarvan het zo teleurstellend is als ze weer eens buiten de lijntjes kleuren. Maar daardoor verliezen we uit het oog dat 85 procent van onze economie bestaat uit bedrijven die nog veel grotere bergen werk te verzetten hebben.

Focus op kleinere bedrijven als we een duurzame economie willen

Willen we echt willen werken aan een nieuwe economie, met een passende ecologische footprint, waarin diversiteit de norm is, biodiversiteit wordt beschermd en waarin eerlijke prijzen worden gehanteerd, dán moet vooral het midden- en kleinbedrijf meer aandacht krijgen. Met beleid dat eindelijk eens de kleinere ondernemers de hulpmiddelen biedt om te kunnen veranderen. En waar grote bedrijven als ware role-models de kleinere bedrijven op sleeptouw nemen. Dat is pas maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Eerder verschenen bij RTL Nieuws - Opinie.