Update

Omzetprognoses: verschillende groeiverwachtingen voor sectoren door coronamaatregelen

11 maart 2021 15:23

Het afgelopen jaar raakte de coronacrisis een aantal sectoren bijzonder hard. Naast de rake klappen die in de horeca vielen, nam de omzet van de schoen- en kledingwinkels in 2020 met bijna 20% af. De vervoersector moest het eveneens ontgelden, waarin de luchtvaart het meest moest afzien met een omzetkrimp van meer dan 50%. Toch waren er ook branches waarin de omzet steeg, zoals de IT-sector en de supermarkten.

Mensen met mondkapjes halen bestellingen af in restaurant
Rabo_corona_impact_10_sectoren_HR

Het figuur toont de sectorprognoses over hoe de toegevoegde waarde van sectoren zich jaar-op-jaar ontwikkelt. Bron: CBS, berekening RaboResearch en op basis van inzichten sectorspecialisten Rabobank.

Download omzetprognoses voor alle sectoren (PDF)

Beperkende maatregelen zorgen voor remmende werking op herstel

Onze verwachtingen voor dit jaar zijn dat er in het tweede kwartaal geleidelijk meer versoepelingen komen. We gaan ervan uit dat aan het eind van dit jaar voldoende mensen zijn gevaccineerd, zodat de overheid alle restricties kan loslaten. Dit jaar zullen beperkende maatregelen dus nog een remmende werking houden op het herstel. Bovendien hebben we in het eerste kwartaal te maken met extra strenge maatregelen waar voornamelijk de prognoses voor horeca en de detailhandel last van hebben.

“De machine-industrie, de IT-dienstverlening en de post en koeriers zien dit jaar hun omzet vergeleken met 2019 toenemen.”

We verwachten dat met de terugkeer naar het nieuwe normaal het aantal faillissementen zal toenemen. Zeker in de geraakte sectoren, waar nu het aantal faillissementen historisch laag is. Deze zullen tenminste terugkeren naar een normaal niveau en waarschijnlijk tijdelijk daarboven.

Stikstofcrisis bepaalt omzetverwachtingen bouwsector

De coronacrisis drukt in 2021 een stempel op de verwachtingen. Al speelt voor de bouwsector de stikstofcrisis de voornaamste rol. En er is dit jaar ruimte voor groei ten opzichte van 2019. Bijvoorbeeld de machine-industrie, de IT-dienstverlening en de post en koeriers zien dit jaar hun omzet vergeleken met 2019 toenemen.

RaboResearch publiceert elk kwartaal de sectorprognoses in toegevoegde waarde. Dat is de omzet minus de waarde van alle halffabricaten en diensten die bij de productie zijn verwerkt.

Ga naar sectorprognoses in toegevoegde waarde