Update

Huizenprijzen verder opgestuwd door woningtekort en lage rente

15 maart 2021 7:30

De Nederlandse huizenmarkt blijft overspannen door het gebrekkige aanbod dat ook in 2021 en 2022 een stempel zal drukken op de huizenprijsontwikkelingen. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 8,0 procent. Het aantal verkochte woningen zal wat teruglopen.

rijtjeshuizen

We verwachten dat huizen dit jaar 8 procent duurder worden dan in 2020. Voor 2022 voorzien we een lagere huizenprijsstijging van gemiddeld 4 procent. Hiermee hebben we onze huizenprijsverwachting fors naar boven bijgesteld, want eind 2020 gingen we nog uit van een gemiddelde huizenprijsgroei van respectievelijk 5,5 procent en 2,5 procent. De belangrijkste reden voor deze opwaartse bijstelling is dat de macro-economische vooruitzichten zijn verbeterd ten opzichte van de vorige raming. Vooral de werkloosheid loopt naar verwachting minder op dan eerder voorzien. Daarnaast speelt de aanhoudende krapte op de woningmarkt een rol in de opwaartse prijsontwikkeling. Bovendien zijn de financieringsmogelijkheden van potentiële huizenkopers momenteel erg gunstig.

Kwartaalbericht Woningmarkt

Gebrek aan aanbod

Het aantal verkochte huizen zakt naar verwachting wel wat in. Vorig jaar wisselden nog 236.000 huizen van eigenaar en voor dit jaar verwachten we zo’n 220.000 verkopen gevolgd door 210.000 in 2022. Dit lagere aantal verkopen komt niet zozeer door een verminderde vraag naar koophuizen, maar simpelweg door een gebrek aan beschikbare huizen doordat er te weinig wordt gebouwd.

Jongvolwassenen stelden overdracht uit

Waar de huizenprijsgroei eind 2020 iets afnam, trok deze in januari weer aan. Met een stijging van 9,3 procent jaar-op-jaar is er zelfs sprake van de grootste prijsstijging in de afgelopen twee jaar. Ook het aantal verkochte huizen nam in januari een vlucht. In die maand zijn maar liefst 24.500 huizen verkocht - een stijging van 40 procent jaar-op-jaar. Dit heeft vermoedelijk te maken met het schrappen van de overdrachtsbelasting voor huizenkopers jonger dan 35 jaar per 1 januari 2021. Jongvolwassenen die in de tweede helft van 2020 het koopcontract ondertekenden, hebben waarschijnlijk de overdracht massaal over de jaarwisseling heen getild om op die manier de overdrachtsbelasting te omzeilen.

Onzekerheid blijft groot

De prognoses voor de huizenmarkt blijven met onzekerheid omgeven. Allereerst vormen beleggers een onzekere factor. We verwachten dat de vraag van beleggers dit jaar wat inzakt. Velen van hen hebben hun aankopen namelijk vervroegd. Dit om te anticiperen op de voor hen fors hogere overdrachtsbelasting die per 1 januari 2021 geldt. Dit kan de huizenprijsontwikkeling drukken, maar het is onzeker in welke mate. De coronacrisis zorgt eveneens voor onzekerheid.