Opinie

Een hoger minimumloon: goed idee, slechte timing

15 maart 2021 16:40

Afgaande op de laatste peilingen, wint niet Mark Rutte, maar een hoger minimumloon de verkiezingen. Partijen die voor een hoger minimumloon zijn, hebben samen een ruime meerderheid in de Tweede Kamer.

Serveerster in café met dienblad

Partijen die een hoger minimumloon hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma (waaronder overigens de VVD) zijn samen namelijk goed voor een zeer ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Best kans dus dat een nieuw kabinet – afhankelijk van zijn samenstelling - de daad bij het woord zal willen voegen.

En dat is niet zo gek. De ontwikkeling van de reële lonen (lonen gecorrigeerd voor inflatie) in Nederland is lang achtergebleven bij de economisch groei. Een hoger minimumloon helpt in dit opzicht de mensen die dit het hardst nodig hebben. Bovendien is er een goede kans dat ook hogere salarissen een stukje meebewegen. Een hoger minimumloon kan zo de binnenlandse vraag ondersteunen en financiële problemen van huishoudens helpen voorkomen.

Er is nog een andere reden waarom een hoger minimumloon erg populair is bij zoveel politieke partijen, namelijk dat het positief kan werken in de noodzakelijke herziening van het belastingstelsel. Bij een hoger minimumloon zijn immers minder andere maatregelen nodig om huishoudens te ondersteunen, zoals inkomensafhankelijke belastingkortingen en toeslagen. En na de val van het kabinet over de toeslagenaffaire klinkt 'minder toeslagen' menigeen in Den Haag als muziek in de oren.

Uiteraard zorgt een hoger minimumloon wel voor hogere loonkosten van bedrijven. Theoretisch kunnen hogere lonen leiden tot lagere vraag naar personeel, zeker als bedrijven onderhevig zijn aan internationale concurrentie of als afnemers gevoelig zijn voor veranderingen in prijs.

Maar een recente studie van het CPB laat zien dat bij een (gematigde) verhoging van het minimumloon de schadelijke impact op de werkgelegenheid lager is dan eerder gedacht.

Groen licht dus, zou je denken. Ware het niet dat het minimumloon juist vaak verdiend wordt in sectoren die bijzonder hard door de coronacrisis geraakt zijn, in het bijzonder de horeca, (detail)handel, de uitzendbranche en facilitaire diensten zoals schoonmaak, beveiliging en catering.

Een hoger minimumloon – dat bij wet voor alle sectoren geldt - kan het herstel van juist deze hard getroffen sectoren belemmeren. Uitstel dan maar?

Met uitstel zijn minimumloners uiteraard niet geholpen. Toch kan het kabinet hen alvast tegemoetkomen: door de belasting voor hen verder te verlagen, desnoods tijdelijk. Veel ruimte in de loonheffing is daar niet, want een werknemer die precies het bruto minimumloon ontvangt voor een voltijds baan, betaalt slechts iets meer dan 100 euro loonheffing.

Toch is dat nog zo'n 6 procent van het bruto minimumloon. Zouden we dit terugbrengen naar nul, dan zetten we toch alvast een stap in de goede richting.

Een nieuw kabinet kan bovendien in het regeerakkoord al afspreken het minimumloon over twee of drie jaar alsnog te gaan verhogen. Zo komt van uitstel geen afstel. En maakt de waarschijnlijke meerderheid in de Tweede Kamer deze verkiezingsbelofte alsnog waar.


Eerder verschenen bij RTL Nieuws - Opinie.