Update

Droogte: een ramp voor de Nederlandse melkveehouderij?

9 juli 2020 10:33

We krijgen steeds vaker te maken met ‘extreem weer’. Het neerslagtekort loopt verder op. Wat zijn de gevolgen van deze droogte voor de melkveehouderij? Is het een ramp? Of moeten we het ‘extreme’ en wisselende weer zien als bedrijfsrisico?

Boer loopt met een koe

Gevolgen extreem weer voor melkveehouderij wereldwijd

Extreem weer is er wereldwijd. Zo heeft Noordwest-Europa weleens ontzettend veel neerslag. Als het bijvoorbeeld erg nat is in april, komt het groei- en weideseizoen pas laat in mei op gang. Andere landen zoals de VS en Australië hebben juist vaker last van extreme droogte. Als we de voorspellingen moeten geloven, krijgen we steeds vaker te maken met deze bizarre weersomstandigheden. Met als gevolg minder aanbod van eigen ruwvoer, zoals gras, hooi en stro. Als veehouder moet je je hierop voorbereiden.

Droogte zorgt voor minder aanbod ruwvoer

Ook in Nederland zien we vaker gevolgen van droogte. Gras groeit niet meer en gaat verloren, dat is te zien aan de vele ‘gele’ velden. Om deze grasvelden te herstellen moet er opnieuw of doorgezaaid worden. Ruwvoer en bijproducten worden hierdoor duurder terwijl het aanbod en de kwaliteit tegelijkertijd afnemen.

Daarnaast moeten we de invloed van warmte en hittestress op mens en dier niet onderschatten. Wel zal de schade uiteindelijk erg verschillen tussen regio’s en bedrijven. Dat komt onder andere door verschillen in grondsoort, grondwaterpeil, de mogelijkheden om te beregenen, zaaimomenten, maatregelen en het bedrijfssysteem.

Meer slachtingen, minder melkvee

We verwachten dat blijvende droogte de groei van de Europese melkproductie remt. Door de oplopende voerprijzen zullen het aantal slachtingen namelijk toenemen. Hierdoor is er minder melkvee om melk te produceren. Minder melk zorgt weer voor hogere melkprijzen en een toenemende druk in de botermarkt.

Hoe kan een veehouder zich voorbereiden?

Als Rabobank zien we het weerbeeld (nog) niet als ramp, maar wel als extreem. Op een extreme crisis kun je je niet voorbereiden, maar op af en toe extreem weer wel. Veehouderijen met een voldoende financiële buffer zullen de minste problemen ervaren. Het belangrijkste advies is dan ook deze buffer aan te leggen. Doe dit als de prijzen het toelaten en er voldoende voer is om in te slaan.

Hoe jij je voorbereid op extreem weer? Ga erover in gesprek met je lokale Rabobank.