Update

Duurzaam ondernemen en innoveren in de paardenhouderij

30 april 2021 14:05

Paardenhouderij is voor veel mensen belangrijk voor de kwaliteit van het leven. Het levert niet alleen een economische maar zeker ook een sociaal-culturele impuls aan de maatschappij. Het vormt steeds meer een economische drager en vormgever van het Nederlandse landschap. Het is aan de sector om deze positieve bijdrage meer uit te dragen.

img-paardenhouderij-1080x400

Paardensport economisch tweede sport van Nederland

De paardensector is heel divers. Er zijn recreatieve ruiters en menners maar ook actieve wedstrijdsporters. Daarnaast is er een groot aantal verschillende paardenbedrijven zoals maneges, pensionstallen, handelsstallen, fokkerijen en opfokbedrijven. Zij werken samen met allerlei toeleverende bedrijven op het gebied van onder meer voer, geneeskunde, verzorging en transport. Dit maakt de paardensport vanuit economisch perspectief de tweede sport van Nederland. Het totaal aantal paarden in Nederland wordt geschat op 400.000 tot 450.000.

Dierenwelzijn belangrijk voor toekomst sector

Voor de toekomst van de sector is het belangrijk dat de maatschappij de paardenhouderij ook steunt. De sector moet daarom veel aandacht besteden aan dierenwelzijn. De maatschappij verwacht dat paarden in de juiste omstandigheden kunnen leven, met bewegingsvrijheid en contact met andere paarden. Rabobank verwacht dat ondernemers in de paardensector steeds meer focus leggen op het opnemen van de welzijnseisen in zijn of haar bedrijf. Weidegang is hierbij ook een belangrijk thema.

“Aandacht voor dierenwelzijn is belangrijk voor toekomst paardensector.”

Veel bedrijven in de sector zijn serieus bezig met verduurzamen en innoveren. Zij geven invulling aan maatschappelijke thema’s die niet alleen het dier, de mens en het milieu dienen maar zeker ook de toekomst van het bedrijf en de sector. Thema’s als energietransitie, klimaatbeleid, waterhuishouding en biodiversiteit bieden voor de sector kansen voor nieuwe verdienmodellen. Denk daarbij aan aanvullende inkomsten uit bijvoorbeeld zonnepanelen en beheervergoedingen voor natuurgrond.

Investeren in paarden en mensen

De paardensector kenmerkt zich door een enorme passie voor de paarden. Veel ondernemers zijn er door die passie in geslaagd om van hun hobby hun beroep te maken. Maar goed ondernemerschap is meer dan dat. Ook kennis, competenties en gezond verstand spelen een rol. Als je de beste keuzes voor je bedrijf wil maken, komen verstand en gevoel niet altijd overeen. Commerciële kansen creëren om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen is voor veel ondernemers een uitdaging. Het is dan ook belangrijk om goed inzicht in je eigen bedrijfscijfers en grip op je kosten te hebben. Onderzoek daarnaast wie de klanten zijn en voorkom betrokkenheid bij onzuivere transacties. Maak dit aantoonbaar middels een goede administratieve vastlegging.

Nieuwe markten en doelgroepen

Voor meer zekerheid over de eigen toekomst is het belangrijk dat de paardensector mee gaat met veranderingen. Zoals nieuw overheidsbeleid, technologische ontwikkelingen en veranderende ideeën in de maatschappij. Het gedrag van de gemiddelde paardensporter is dynamisch en verandert vaak. De meeste paardensporters zijn tussen de 13 en 29 jaar. Deze paardensporters hebben behoefte aan meer beleving, willen alles delen, willen zich uniek voelen, zoeken kennis en communiceren digitaal.

“De paardensector moet mee blijven gaan met veranderingen.”

De branche is volop bezig om hier invulling aan te geven. Bedrijven onderscheiden zich door in de nieuwe behoeftes van de paardensporters te voorzien. Ze zoeken naar verbreding en nieuwe markten die aansluiten bij het gevoel en de beleving van de consument. Hierbij kun je denken aan workshops, managementtrainingen, teambuildingsactiviteiten maar ook aan nieuwe doelgroepen als jongens of 50-plussers die (weer) beginnen met paardrijden. Daarnaast ontstaat er een vernieuwend sportaanbod zoals vrijheidsdressuur, yoga met paarden, en combinaties van hippische en niet-hippische sporten. Ook wordt er steeds vaker extra service geboden zoals kinderopvang, buitenschoolseopvang, haal- en brengservice en op- en afzadelservice.

Hoe kan Rabobank helpen?

Rabobank moedigt duurzame innovatie in de paardensector aan. We ondersteunen bijvoorbeeld het digitaliseren van het businessmodel van onze klanten, maar we gaan ook het gesprek aan over wat er mogelijk is in jouw onderneming. Als er financiering nodig is, hebben we gunstige voorwaarden voor specifieke verduurzamingsinitiatieven zoals het plaatsen van zonnepanelen met behulp van een Groenlening.

Rabobank helpt graag mee aan een duurzame toekomst van de paardenhouderij in Nederland en steunt het keurmerk Paard en Welzijn. Rabobank heeft goede contacten met alle belangenorganisaties en is vertegenwoordigd in het Trendpanel (uitgave Hippische monitor). Voor uitdagende vragen is er een intern expertteam paardenhouderij.

Wil je weten hoe Rabobank jouw bedrijf kan helpen? Neem dan contact op met je lokale Rabobank of je contactpersoon.