Opinie

Waarom trekt het kabinet miljarden uit voor het klimaat?

27 september 2021 9:42 RaboResearch

Dit kabinet trekt miljarden uit om klimaatverandering aan te pakken. Opmerkelijk, omdat er vaak een duwtje in de rug nodig was om de klimaatafspraken na te komen.

Wolken donkere zon in Nederland

Bij de overstromingen van afgelopen juli kwamen meer dan 200 mensen om het leven in Duitsland en België. In Limburg moesten mensen halsoverkop hun huis uit. Bij het zien van de beelden vroeg ik mij af of dit iets te maken had met klimaatverandering. En als dat zo was, zou dat dan als duwtje in de rug kunnen fungeren voor dit demissionaire kabinet om extra maatregelen te nemen?

Inmiddels heeft het World Weather Attribution initiative (WWA) mijn eerste vraag beantwoord. Het WWA onderzoekt of er een verband is tussen klimaatverandering en de vier weersextremen kou, warmte, neerslag en droogte. Het onderzocht ook de hevige regenval in juli in West-Europa en kwam tot de volgende conclusie: ‘De hevige regenval die zorgde voor ernstige overstromingen afgelopen juli in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg is waarschijnlijker geworden door klimaatverandering. De kans op en de intensiteit van deze hevige regenval is door klimaatverandering groter’, aldus het KNMI, dat meewerkte aan het onderzoek en partner is van het WWA. Dus ja, er is een relatie tussen klimaatverandering en de kans op hevige regenval.

Dan de tweede vraag. Zou dit kabinet zich - ondanks zijn demissionaire status - door de overstromingen extra genoodzaakt hebben gevoeld om additionele maatregelen aan te kondigen op Prinsjesdag om klimaatverandering tegen te gaan? Uit twee recente concrete voorbeelden blijkt namelijk dat dit kabinet vaak een duwtje in de rug nodig heeft om zich aan zijn afspraken te houden.

Zo was er de afspraak om in 2020 14 procent van ons eindverbruik uit hernieuwbare energie te halen. Dit was een afspraak in Europees verband. Nederland leek het doel ruimschoots te gaan missen. Het kabinet maakte daarom gebruik van een handigheidje en kocht hernieuwbare energie van Denemarken in, een zogenaamde statistische overdracht om te voldoen aan de Europese afspraak en zo een boete te ontlopen.

Een ander recent voorbeeld was het commitment dat Nederland 25 procent minder broeikasgassen zou uitstoten in 2020 ten opzichte van 1990. Ook dat doel was een afspraak in Europees verband. Lang zag het ernaar uit dat we dit doel niet gingen halen. Urgenda stapte naar de rechter om extra maatregelen af te dwingen en kreeg uiteindelijk gelijk bij de Hoge Raad. Daarop ondernam het kabinet actie om te voldoen aan het vonnis en kondigde het extra maatregelen aan.

Nu blijkt uit voorlopige cijfers van het RIVM dat we ons reductiedoel waarschijnlijk met de hakken over de sloot hebben gehaald, zij het mede doordat de lockdownmaatregelen voor minder verkeer en dus uitstoot hebben gezorgd.

Dat brengt mij bij Prinsjesdag. Want ondanks zijn demissionaire staat heeft het kabinet extra miljarden uitgetrokken om klimaatmaatregelen te treffen. Misschien heeft het dan toch lessen getrokken uit de eerdere kantje-boord-ervaringen. Of zouden de overstromingen net dat extra duwtje in de rug hebben gegeven?

Eerder verschenen bij RTL Nieuws - Opinie.