Onderzoek

Nut (en noodzaak) van publieke kennisinvesteringen

8 november 2021 0:30

De Nederlandse publieke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (research & development – R&D) blijven achter bij die van andere Europese landen. Dat kost Nederland welvaart. Onderzoek toont namelijk aan dat er een directe relatie is tussen publieke kennisinvesteringen en economische groei. Als Nederland kiest voor hogere én permanente R&D-investeringen verhoogt dat het komende decennium de economische groei met gemiddeld 0,5 procentpunt per jaar. Op de langere termijn betekent dit dat elke Nederlander er gemiddeld bijna 8.000 euro op vooruitgaat.

research development

Structurele investeringen in universiteiten en onderzoeksinstellingen zijn goed voor een economie. Met alleen tijdelijke investeringen zoals vanuit het Nationaal Groeifonds komen we er niet. Bestaande kennis veroudert immers snel en moet telkens worden aangevuld met nieuwe kennis. Innovaties komen niet zomaar uit de lucht vallen; daar is jarenlang onderzoek, en dus geld, voor nodig.

Nederland haalt momenteel de Europese doelstelling niet, die stelt dat we 3 procent van het bruto binnenlands product zouden moeten investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dat is een gemiste kans, want zulke investeringen betalen zich dubbel en dwars terug.

Actie is nodig

Het is van groot belang dat de politiek nu al actie onderneemt. Het duurt namelijk enige tijd voordat een investeringspakket zijn vruchten afwerpt. Een investeringspakket zoals de Kenniscoalitie recent heeft voorgesteld zou de komende tien jaar in totaal 34 miljard kosten, en zou volgens onze berekeningen uiteindelijk leiden tot een economie die op lange termijn 84 miljard euro groter is dan zonder investeringspakket. Dit zorgt op de lange termijn voor een extra welvaartseffect van bijna 8.000 euro per Nederlander. Uit onze berekeningen blijkt dat de Nederlandse economie met het voorgestelde investeringspakket het groeitempo van begin deze eeuw kan evenaren.

Maar er zijn meer redenen voor hogere en permanente R&D-investeringen. We staan voor grote uitdagingen, zoals de toenemende vergrijzing, klimaatverandering en de energietransitie. Als de R&D-investeringen daarop zijn toegespitst, kunnen we ook de brede welvaart in ons land verhogen en slaan we twee vliegen in één klap.