Onderzoek

Ook voor IT-bedrijven is locatie belangrijk

22 december 2021 10:12

Met informatie- en communicatietechnologie (ICT) kunnen bedrijven locatie-ongebonden werken. Zeker de IT-sector, zou je verwachten. Toch is juist voor deze sector locatie en nabijheid tot andere bedrijven heel belangrijk. De recente thuiswerkmogelijkheden lijken dat niet te veranderen.

Meteen de diepte in?Lees de volledige studie
Stad intelligentie

De IT-sector bloeide de afgelopen jaren flink op, maar staat daartegenover voor een aantal grote uitdagingen. Zo is de snelle groei voor de IT-bedrijven soms moeilijk te managen en kampen ondernemingen met personeelstekorten. Een antwoord op deze vraagstukken kan liggen in de bedrijfslocatie en dan met name de nabijheid van andere (soortgelijke) bedrijven.

Samen delen

Door de fysieke nabijheid tot andere bedrijven kan eenvoudig kennis en ervaring uitgewisseld worden; ook wel knowledge spillovers genoemd. Bijvoorbeeld kennis en ervaring over bepaalde kennis- en managementvraagstukken die snelle groei teweeg brengen kunnen in zulke gevallen gemakkelijk gedeeld worden. Daarnaast trekken regio’s met een hoge dichtheid aan IT-bedrijven een groter en beter aanbod van gekwalificeerd personeel aan. Er is dan een betere ‘matching’ mogelijk tussen bedrijven en arbeidskrachten. Dat kan helpen in deze krappe arbeidsmarkt. Tot slot zorgt de nabijheid van andere (IT)-bedrijven ervoor dat er een grotere en meer gespecialiseerde markt van toeleveranciers is. Deze voordelen van nabijheid worden ook wel agglomeratievoordelen genoemd.

IT-banen clusteren in grote steden

Met deze agglomeratievoordelen is het dan ook niet zo gek dat de banen en bedrijven in de IT-sector clusteren. Volgens het CBS is zo’n drie procent van de Nederlandse banen (omgerekend 250.000 banen) te vinden in de IT-sector. Deze zijn verspreid over 73.000 bedrijven. IT-banen clusteren in en rondom grote steden zoals Amsterdam en Utrecht, maar ook in steden als Den Bosch en Zoetermeer. Deze regio’s zijn gespecialiseerd in IT: het aandeel IT-banen ten opzichte van het totaal aantal ligt in deze regio’s ver boven het landelijk gemiddelde.

Betere prestaties

Kunnen we dan ook in de cijfers terugzien dan geclusterde bedrijven beter presteren? De literatuur is er duidelijk over: Geclusterde bedrijven profiteren van agglomeratievoordelen in de vorm van hogere productiviteit en innovatie. Bij een verdubbeling van de dichtheid van bedrijven worden zij 5 procent productiever.

In ons onderzoek laten we zien dat dit ook geldt voor de IT-sector in Nederland. Qua omzet zien we dat regio’s met een hoge IT-bedrijvendichtheid over het algemeen een hogere omzet per baan hebben. Onder andere de regio’s Amsterdam, Gooi en Vechtstreek en Utrecht worden gekenmerkt door een hoge IT-bedrijvendichtheid én een hoge omzet per medewerker.

Het belang van locatie

De signalen dat thuiswerken voor een deel van de werktijd naar verwachting blijvend is – ook in de IT-sector –, maken niet dat we verwachten dat IT-bedrijven minder gaan clusteren. De voordelen die de nabijheid van andere (IT)-bedrijven met zich meebrengt kunnen helpen om de uitdagingen die de sector kent het hoofd te bieden. Locatie speelt dus ook voor een sector met alle state-of-the-art digitale mogelijkheden een belangrijke rol.