Opinie

Reken managers af op maatschappelijke impact

14 februari 2022 11:31 RaboResearch

Een duurzame en inclusieve economie vraagt om veranderingen van bedrijven. Dat gaat traag. Managers afrekenen op maatschappelijke impact zorgt voor een versnelling.

Vrouwelijke manager op bouwterrein

Onze economie staat voor een aantal grote veranderingen. In de zogenoemde nieuwe economie wordt onder meer van bedrijven verwacht dat zij circulair ondernemen, groene energie gebruiken, de biodiversiteit niet schaden, inclusief zijn en eerlijke prijzen hanteren. Niet mals.

En eerlijk gezegd: het schiet nog niet op. Want wat blijkt? Het bedrijfsleven krijgt als rapportcijfer een schamele 5,8 voor de mate waarin zij klaar is voor een duurzame en inclusieve economie. En dat is het gemiddelde. De helft van de bedrijven krijgt een onvoldoende en minder dan een op de tien krijgt een 8 of hoger. Een kleine kopgroep en een enorme groep achterblijvers dus. Maar misschien nog zorgwekkender is dat er geen schot in zit: vorig jaar was het gemiddelde cijfer een 5,7.

Werk aan de winkel dus. De overheid is daarin belangrijk. Zij bepaalt immers de spelregels waarbinnen ondernemers te werk gaan. Met regelgeving kan zij afdwingen dat niet alleen financiële, maar ook maatschappelijke waarden een plek krijgen in de bedrijfsvoering. Door CO2-emissies te beprijzen kan zij gewenst gedrag van bedrijven aanjagen. En met subsidies en de juiste investeringen kan zij noodzakelijke innovatie in de juiste richting duwen.

Toch moet de transitie binnen het bedrijfsleven vorm krijgen. Wie écht het verschil wil maken op duurzaamheid en maatschappelijke impact, doet er goed aan managers hier dan ook op af te rekenen. Bijvoorbeeld door die impact onderdeel te maken van hun beoordeling. Bedrijven die dit doen, zijn namelijk verder in hun transities naar duurzaam en inclusief ondernemerschap. Je kunt toch niet verwachten op deze terreinen voortgang te boeken als de maatschappelijke invloed niet is ingebed in de bedrijfsvoering?

Op dit vlak kunnen bedrijven veel van elkaar leren. Er zijn immers wel degelijk bedrijven die al best goed zijn voorbereid op een duurzame en inclusieve economie. Wat doen zij goed? Hoe maken zij ecologische en sociale waarde concreet voor medewerkers op de werkvloer? Kortom: waarom lukt het hen wél om te veranderen? Dus ondernemers, zoek elkaar op. Binnen de keten, in de regio of op het bedrijventerrein. En overheid, zoek en vind de bedrijven die verder zijn en faciliteer samenwerking met bedrijven die een duw in de rug kunnen gebruiken. Je zal zien dat het daar gaat broeien en de creatieve ideeën boven tafel komen.

Want linksom of rechtsom, die nieuwe economie komt er. Bedrijven die daar niet in meegaan, zijn simpelweg minder toekomstbestendig. En met het huidige verandertempo komt het gros er niet. Wat zou het daarom mooi zijn als we volgend jaar een versnelling zien en, laat ik voorzichtig zijn, richting de 7 gaan.


Eerder verschenen bij RTL Nieuws