Onderzoek

Geld speelt (g)een rol

11 oktober 2013 18:49 RaboResearch

Geld: wat is het, waar komt het vandaan, waaraan ontleent het zijn waarde, wat gebeurt er als het zijn waarde verliest en waar verdwijnt het?

Euro bank notes

Geld: wat is het, waar komt het vandaan, waaraan ontleent het zijn waarde, wat gebeurt er als het zijn waarde verliest en waar verdwijnt het?

Rede, op 11 oktober 2013 uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Economische en Monetaire Politiek aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

U kunt hier het pdf-bestand van de rede downloaden.