Opinie

Moet de EU zich wapenen voor een handelsconflict?

11 juni 2018 18:51 RaboResearch

Inmiddels alweer een jaar geleden schreef ik een column over de G-7 met als titel: ‘Guur klimaat na G-7-top’. Toen was er nog de hoop dat Trump zou afzien van het opzeggen van de gemaakte afspraken in het klimaatakkoord. Inmiddels weten we allemaal beter en is al voor de G-7-top is begonnen het klimaat dermate guur dat de kans bijzonder groot is dat er niet eens een gemeenschappelijke verklaring volgt.

Europe USA trade war and American tariffs as two opposing cargo freight containers in European Union economic conflict as a dispute over import and exports as a 3D illustration.

Het is inmiddels al weer een jaar geleden dat ik een column over de G-7 schreef met als titel: ‘Guur klimaat na G-7 top’. Toen was er nog de hoop dat Trump zou afzien van het opzeggen van de gemaakte afspraken in het klimaatakkoord. Macron was ervan overtuigd dat hij er in zou slagen om Trump hiervan te weerhouden. Evenzeer was Macron overtuigd van het feit dat hij Trump, vanwege hun ‘zeer speciale vriendschap’, zou kunnen weerhouden om het nucleaire akkoord met Iran op te zeggen en af te zien van het instellen van tarieven op aluminium en staal. Inmiddels weten we beter en is al voor de G-7 top überhaupt is begonnen het klimaat dermate guur dat de kans dat er niet eens een gemeenschappelijke verklaring komt bijzonder groot. Een zeer voorname reden is het huidige handelsconflict tussen de VS en de overige zes landen binnen de G-7.

Mogelijke schade handelsconflict groot

De Europese Unie (EU) zal wraaknemen met importtarieven op producten die vervaardigd worden in staten waar de aanhang van Trump woont. Financiële markten houden zich vooralsnog goed aangezien de huidige impact van de tarieven gering is, maar de vraag is of de reactie van de EU een nieuwe reactie vanuit de Verenigde Staten uitlokt. Trump heeft in elk geval eerder aangegeven dat een tegenreactie van de EU zou resulteren in het opleggen van import-tarieven op Europese auto’s. In een eerder verschenen special van Rabobank is een ‘worst case’ scenario berekend. In deze Special rekenden onze analisten door wat de mogelijke effecten zullen zijn op de economische groei indien op alle goederen die tussen de VS en de rest van de wereld worden verhandeld, een tarief van 20% zou worden geheven. Voor de EU zou dit een negatieve impact hebben op de economische groei van 1,8%. Ook voor de Amerikaanse economie levert dit natuurlijk aanzienlijke schade op.

Trump wellicht toch tegemoet komen?

Het is dus belangrijk dat er een oplossing wordt gevonden voor het handelsdispuut. Trump verlangt van Europese NAVO landen om nu eens serieus te investeren in defensie capaciteiten. Wanneer de betreffende Europese landen die tevens lid zijn van de NAVO hier gehoor aan zouden geven en dit in EU verband zouden regelen, biedt dit de EU in elk geval de mogelijkheid haar veiligheid te vergroten. Een ander voordeel is dat hiermee ook invloed op het geopolitieke toneel kan worden verkregen. Waar de VS actief haar best doet om haar macht in elk geval te behouden, lijkt de EU gelaten onder de langzaam maar zeker tanende invloed van Europa in de rest van de wereld. Tevens is algemeen bekend dat de defensie-industrie tot veel innovatie kan leiden waarvan internet het bekendste en voornaamste voorbeeld is. Kijken we naar een land als Zuid-Korea dan zien we dat ze ondanks het relatief kleine inwoner aantal van ruim 50 miljoen inwoners leidende technologie ontwikkelt die uiteindelijk welvaart verhogend werkt. Een niet onbelangrijk deel van deze technologie vindt haar oorsprong in defensie uitgaven. Wellicht is het voorstel van Trump dus het overwegen waard en pakt dit uiteindelijk voordelig uit voor de EU. Je wapenen tegen een handelsconflict is in elk geval niet alleen een stuk lastiger, maar mogelijk ook een stuk duurder.

Verschenen in De Telegraaf, 8 juni 2018