Onderzoek

Vernieuwen en versnellen in Regio Zwolle

16 november 2023 10:00 RaboResearch

Regio Zwolle staat op een belangrijk punt in de tijd. Ze staat voor de belangrijke opgave zich economisch verder te ontwikkelen én de brede welvaart verder te versterken om zo toekomstbestendig te worden. Dat vergt scherper en actiever beleid van zowel overheden en bedrijfsleven als van onderwijsinstellingen.

Uitzicht over de IJssel in Regio Zwolle

Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg, lijkt geen verkeerd uitgangspunt. Het gaat immers goed met de regio, zowel economisch als in brede welvaart. Maar de manier waarop de regio de afgelopen decennia groeide, is niet het model voor de toekomst. Het succes is de regio een beetje komen aanwaaien, juist door haar hoge kwaliteit van leven en gunstige ligging in Nederland. Bovendien is de opgave groot om de economie te verduurzamen en inclusief te maken en daarmee te brede welvaart te borgen.

Uit ons onderzoek komen zes sterk samenhangende opgaven naar voren, die tezamen gaan over vernieuwen en versnellen.

De eerste opgave van Regio Zwolle is om van innovatie een speerpunt te maken. Om dat te bereiken, moet de Regio het bestaande bedrijfsleven toekomstbestendig maken, nieuwe bedrijven, start- en scale-ups ondersteunen en daarnaast nieuwe producten, diensten en processen creëren. Zo vernieuwt de regio zichzelf en biedt ze bedrijven nieuwe bedrijfsmodellen.

Hier hoort nadrukkelijk een tweede opgave bij: de ontwikkeling van een visie. Op basis daarvan kunnen bedrijven gericht investeren en kunnen overheden en onderwijsinstellingen consistent handelen. Deze visie moet aansluiten bij het unieke DNA van de regio, en dus niet kiezen voor specifieke sectoren, maar voor bredere verbindende thema’s, zoals circulaire economie en e-commerce (ontwerp, design en regie).

Vernieuwing kan niet zonder jongeren en de bedrijven in de regio veel sterker met elkaar te verbinden. Dat is de derde opgave. Die verbinding is nodig om talent te behouden dat nodig is om de eerste twee opgaven te laten slagen en om een antwoord op de arbeidskrapte en toekomstige vergrijzing te hebben.

Naast drie opgaven rond vernieuwing gaat het ook om versnelling. Regio Zwolle is goed georganiseerd, maar moet tot actie komen met een agenda op vernieuwing die aansluit bij wat bedrijven nodig hebben. Daarbij horen verbindingen in functionele zin; bedrijven en overheid moeten elkaar kunnen vinden en gezamenlijk vooruit komen. Maar het gaat ook om de vijfde opgave: fysieke verbindingen met focus op de interne bereikbaarheid van de regio.

Tot slot moet de vernieuwing en versnelling leiden tot een nieuwe economie die bijdraagt aan brede welvaart, zodat het ook aansluit bij de reeds ingezette beleidslijnen op brede welvaart in de regio (zoals de recente Regio Deal). Deze zesde opgave vergt meer actie en een hoger gevoel van urgentie. De basis hiervoor lijkt aanwezig: een degelijke economie, de regionale samenwerking en de aanwezige kennis.

Lees 'Vernieuwen en versnellen in Regio Zwolle'