Hockey Foundation maakt hockey toegankelijk voor iedereen

Chaimae Fadis (21) is ambassadeur van de Hockey Foundation, een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) en Rabobank. De Hockey Foundation begeleidt in het opzetten van inclusieve maatschappelijke hockeyclubs. Zelf speelt Chaimae bij Hockeyclub Feijenoord. Ze groeide op in een omgeving waar hockey niet de meest voor de hand liggende keuze was. ‘De hockeywereld en het verenigingsleven hebben me enorm veel gebracht. Dat gun ik ieder kind.’

HockeyFoundationRaboClubSupport2022

Hockey Foundation ambassadeur

Chaimae zit op de middelbare school als ze kennismaakt met hockey. ‘Er kwam iemand hockeytrainingen promoten in onze klas.’ “Wie wil er meedoen?” vroeg hij. Niemand reageerde. De sport was nauwelijks bekend bij ons, maar we wisten wel dat hockey niet cool was. Ik vond het sneu dat niemand reageerde en stak mijn vinger op. Toen volgden er meer kinderen. In de kennismakingslessen werden elementen van het traditionele hockey gemixt met urban hockey skills als hooghouden. Ik vond het geweldig. Van mijn ouders mocht ik uiteindelijk lid worden van de vereniging. Zo begon mijn tijd bij Hockeyclub Feijenoord.’

Netwerk

Zonder de promotie op school had Chaimae het hockey nooit leren kennen. ‘In de wijk waar ik woonde, was het niet zo’n vanzelfsprekende keuze. Hockey is voor rijke mensen, voor meisjes met blond haar in een paardenstaart, was de heersende gedachte. Het ontbrak in onze wijk bovendien aan de faciliteiten voor hockey. De hockeywereld en het verenigingsleven hebben me enorm veel gebracht. Dat gun ik ieder kind. Door hockey heb ik leren samenwerken. Ik kon mijn talent ontdekken en ontwikkelen en voelde me gezien. Het verenigingsleven rondom de sport heeft me geholpen om kansen te leren grijpen. Ik heb een groot netwerk opgebouwd van mensen bij de overheid, in het bedrijfsleven en ga zo maar door. Dankzij dat netwerk ben ik nu onder meer betrokken bij de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) van het ministerie van OCW.’

Herkennen

Toen ze werd gevraagd om Hockey Foundation ambassadeur te worden zei Chaimae maar wat graag ja. ‘De Hockey Foundation begrijpt heel goed waar het bij inclusie om draait. Om kinderen gelijke kansen te geven, moeten we ze soms ongelijk behandelen. Om ervoor te zorgen dat meedoen aan lessen en trainingen en de regelmaat rondom een teamsport aantrekkelijker wordt, zijn zij er om drempels weg te werken. De Hockey Foundation staat precies voor wat ik ben: het resultaat van je eigen pad bewandelen, eigen keuzes maken en je talent ontwikkelen. Dat had ik zonder hockey niet gekund. Wie had gedacht toen ik begon met vmbo dat ik jaren later sociologie zou studeren?’ Als ambassadeur is Chaimae het gezicht van de Hockey Foundation. ‘In de wijk is vaak sprake van een interculturele setting. Doordat ik geen standaard hockeymeisje ben, kunnen kinderen zich in mij herkennen. We starten op pleintjes dichtbij de plek waar kinderen wonen, zodat degenen waar thuis geen auto of vervoer is het hockey ook kunnen leren kennen. Daarbij trainen we graag in scholen in een veilige omgeving die de kinderen al kennen. Met de kinderen die daar regelmatig komen maken we uiteindelijk de overstap naar de vereniging. Daar richt het programma van de Hockey Foundation zich ook op life skills; je wordt beter in hockey maar ook in samenwerken, voor jezelf opkomen en ontwikkelt probleemoplossend vermogen.’

Een hockeyteam van jonge tieners huddelt met de coach/trainer.

Verbinding

‘Vroegtijdig schoolverlaters hebben minder kans om zelfstandig situaties het hoofd te leren bieden. Wil je investeren in de samenleving, dan moet je investeren in onderwijs. Én in sport. Want sport geeft net zoals school mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Op en rondom het hockeyveld krijgen kinderen ruimte voor het leren omgaan met emoties en om oplossingen uit te werken door te onderhandelen, denken en redeneren. Weet je wat ik ook zo mooi vind om te zien? Niet alleen kinderen maar ook hun ouders ontmoeten elkaar langs het hockeyveld. Dat is goed voor wederzijds begrip. Sport verbindt echt!’

Dertig clubs in tien jaar

Verbinding, inclusiviteit en talentonwikkeling staan hoog in het vaandel bij Rabobank en hebben een mooie plek gekregen in de samenwerking met de KNHB. Chaimae: ‘De Hockey Foundation wil naar dertig clubs in tien jaar, zodat we 10.000 kinderen een betere toekomst kunnen bieden. Inmiddels staat de teller op zes en is daar zoveel ervaring bij opgedaan dat de we een compleet leerplatform hebben kunnen opzetten voor trainers en professionals die aan de inclusie van jeugd willen werken. Ik weet zeker dat we dat we daar met steun van Rabobank heel veel kinderen een betere toekomst mee kunnen bieden.’