Leden ketelbinkie met cheque

We steunen clubs met ons netwerk

Clubs en verenigingen vormen een plek voor ontmoeting en verbinding. Maar ze kunnen er ook veel mee opschieten om in verbinding te komen met ándere verenigingen. We zien daarin een mooie rol voor ons als Rabobank weggelegd. We zetten ons lokale en landelijke netwerk in om bijvoorbeeld bestuurders van clubs en verenigingen bij elkaar te brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren. Bijvoorbeeld over een gezonde kantine of de verduurzaming van het clubhuis. Want samen weet je méér!

Man en vrouw in het water aan het zwemmen