Organisatie

Organisatie

Rabobank Alkmaar e.o. wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Ralph van Soomeren is directeur coöperatieve Rabobank Alkmaar e.o.. Ralph is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Ralph van Soomeren

Ralph van Soomeren

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. In 2022 bestaat de ledenraad uit 30 leden waarbij de samenstelling een afspiegeling zal zijn van onze circa 35.000 leden. Zij signaleren wat er speelt in het werkgebied dat zich uitstrekt over de gemeenten: Castricum – Heiloo – Alkmaar – Bergen – Langedijk – Heerhugowaard en de plaatsen Warmenhuizen, Tuitjenhorn en Waarland. De ledenraadsleden geven de directie van de bank gevraagd en ongevraagd advies.