Organisatie

Organisatie

Rabobank Almere wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Wouter Stevens is directeur coöperatieve Rabobank Almere. Wouter is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Wouter Stevens

Wouter Stevens

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Almere denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 25 leden. Zij praten namens de ruim 13.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in Almere.