Organisatie

Organisatie

Rabobank Altena-Bommelerwaard wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Dick van Rhee is directeur coöperatieve Rabobank Altena-Bommelerwaard. Dick is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Dick

Dick van Rhee

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De lokale raad van commissarissen (RvC) heeft een coöperatief hart en ziet erop toe dat de Rabobank vanuit het belang van de klant handelt. De RvC houdt toezicht op de adequate uitvoering van taken door de directeur. De RvC keurt een aantal belangrijke beleidsbeslissingen goed en ziet er op toe dat de directeur bij belangrijke beleidsvoornemens de leden consulteert en adviezen van de leden terdege in de beleidsvaststelling meeweegt. Daarnaast vervult de RvC een klankbordfunctie voor de directeur en de ledenraad van de bank. Jaarlijks legt de RvC verantwoording af aan de ledenraad van de bank.

Ledenraad

De ledenraad Rabobank Altena-Bommelerwaard denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 30 leden. Zij praten namens de meer dan 23.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in Altena-Bommelerwaard.

Jongerenraad

De jongerenraad van Altena-Bommelerwaard bestaat uit zo'n 20 ambitieuze jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Deze enthousiaste groep friskijkers en dwarsdenkers geeft gevraagd en ongevraagd advies aan onze bank. Hierdoor kunnen wij nog meer betekenen voor jongeren in onze regio.