Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt Rabobank de lokale samenleving. De video hieronder legt uit wat het verschil is tussen sponsoring en een donatie.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Altena doneert met de Rabo Clubkas Campagne en het Rabobank Coöperatiefonds.

Rabobank Clubkas Campagne

Een bruisend verenigingsleven draagt bij aan de leefbaarheid van Altena. Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Altena bankieren en voldoen aan de voorwaarden, kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.

In 2018 stelden we € 60.000 beschikbaar. Wilt u in 2019 weer meedoen? Verenigingen en stichtingen die dit jaar meededen aan de campagne worden hierover automatisch geïnformeerd.

Coöperatiefonds

Een mooi project of goed initiatief maar niet de middelen? Het Coöperatiefonds van Rabobank Altena doneert aan initiatieven die de lokale gemeenschap in de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem verbeteren. Er gelden een aantal voorwaarden waar het project aan moet voldoen. Eén daarvan is dat de aanvrager aantoont dat het project impact heeft, ook buiten de eigen organisatie.  We vinden het belangrijk dat het project een positieve bijdrage levert aan de maatschappelijke, duurzame, economische of culturele ontwikkeling van de regio.

Ledenadviescommissie Coöperatiefonds

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de ledenadviescommissie, een groep mensen uit de ledenraad. Op die manier hebben onze leden invloed op het beleid. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vindt u de datum waarop uw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Datum overlegDatum aanvraag aangeleverd
7 maart 201814 februari 2018
6 juni 201816 mei 2018
12 september 201822 augustus 2018
28 november 2018 7 november 2018

Voorwaarden

Ieder jaar ontvangen wij vele donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. 

We hanteren de volgende uitgangspunten voor een donatie

 • Er wordt aangetoond dat het project het maatschappelijke-, culturele-, economische- of duurzame leven in de gemeenten versterkt. Een project is altijd onderdeel van een bestaande of op te richten organisatie;
 • Het project komt ten goede aan de lokale samenleving en niet aan één persoon of persoonlijke doelen;
 • Het project vindt plaats binnen de gemeenten Aalburg, Werkendam of Woudrichem;
 • De organisatie is klant bij Rabobank of bereid dat te worden;
 • De organisatie draagt minimaal 50% van de kosten zelf of financiert dit vanuit andere bronnen. De andere bronnen worden met naam en specificatie van het toegezegde bedrag opgenomen in de begroting;
 • Het project is nog niet gerealiseerd en moet met grote waarschijnlijkheid binnen 2 jaar afgerond zijn;
 • De organisatie komt maximaal één keer per drie jaar in aanmerking voor een donatie, de donatie aan een project is eenmalig;
 • Het fonds keert pas uit als zeker is dat het totale project wordt gerealiseerd;
 • Het recht op uitkering van een eerdere toewijzing voor financiële ondersteuning wordt ingetrokken op het moment dat de organisatie veroorzaker is van dreigende reputatieschade van de Rabobank, of op enige wijze reputatieschade kan ontstaan door deze toewijzing;
 • Het recht op een bijdrage vervalt in geval van faillissement, surseance of het staken van activiteiten van de aanvrager voor zover niet aan de gestelde voorwaarden is voldaan;
 • Uitkering van een bijdrage is mogelijk tot twee jaar na toezegging, hierna vervalt het recht op een bijdrage.

Aanvragen die niet in aanmerking komen

 • Van organisaties met politieke of religieuze doelstelling;
 • Projecten met commerciële-, politieke- of religieuze doeleinden;
 • Projecten die een gevaar vormen voor het milieu of het publiek;
 • Een aanvraag voor vaste kosten of exploitatiekosten, zoals huur-, beveiligings-, energie- en onderhoudskosten;
 • Kosten waarvoor de overheid of andere instanties verantwoordelijk zijn;
 • Projecten voor jubilea, feesten en jaarlijks terugkerende festiviteiten en uitjes.

Daar waar deze criteria niet voorzien in specifieke omstandigheden, is de commissie bevoegd om in voorkomende gevallen naar eigen inzicht te handelen.

Sponsoring en donaties

Sponsoring

Rabobank Altena heeft een beperkt aantal sponsorovereenkomsten met partijen. Wij helpen hen met onze diensten, kennis en/of geld. Wij nemen geen incidentele, reguliere sponsoraanvragen meer in behandeling. In plaats hiervan voeren wij de Rabobank Clubkas Campagne. Meer informatie over de Clubkas Campagne leest u hierboven.

Heeft u na deze informatie nog vragen of heeft u hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag?
Neem dan contact met ons op.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven