Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt Rabobank de lokale samenleving. De video hieronder legt uit wat het verschil is tussen sponsoring en een donatie.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Altena doneert met de Rabo Clubkas Campagne en het Rabobank Coöperatiefonds.

Rabobank Clubkas Campagne

Een bruisend verenigingsleven draagt bij aan de leefbaarheid van Altena. Verenigingen en stichtingen die bij Rabobank Altena bankieren en voldoen aan de voorwaarden, kunnen meedoen aan de Rabobank Clubkas Campagne.

Leden van onze bank stemmen van 22 maart tot en met 8 april 2018 op hun favoriete clubs. Zo bepalen zij welke deelnemende clubs een geldbedrag krijgen en hoe hoog deze is.

In 2018 stellen we € 60.000 beschikbaar.

Coöperatiefonds

Een mooi project of goed initiatief maar niet de middelen? Het Coöperatiefonds van Rabobank Altena doneert aan initiatieven die de lokale gemeenschap in de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem verbeteren. Er gelden een aantal voorwaarden waar het project aan moet voldoen. Eén daarvan is dat de aanvrager aantoont dat het project bijdraagt aan de maatschappelijke, duurzame, economische of culturele ontwikkeling van de regio.

Ledenadviescommissie Coöperatiefonds

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de ledenadviescommissie, een groep mensen uit de ledenraad. Op die manier hebben onze leden invloed op het beleid. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vindt u de datum waarop uw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Datum overlegDatum aanvraag aangeleverd
7 maart 201814 februari 2018
6 juni 201816 mei 2018
12 september 201822 augustus 2018
12 december 2018 21 november 2018

Voorwaarden

Ieder jaar ontvangen wij vele donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. 

We hanteren de volgende uitgangspunten voor een donatie

 • Er wordt aangetoond dat het project het maatschappelijke-, culturele-, economische- of duurzame leven in de gemeenten versterkt. Een project is altijd onderdeel van een bestaande of op te richten organisatie;
 • Het project komt ten goede aan de lokale samenleving en niet aan één persoon of persoonlijke doelen;
 • Het project vindt plaats binnen de gemeenten Aalburg, Werkendam of Woudrichem;
 • De organisatie is klant bij Rabobank of bereid dat te worden;
 • De organisatie draagt minimaal 50% van de kosten zelf of financiert dit vanuit andere bronnen. De andere bronnen worden met naam en specificatie van het toegezegde bedrag opgenomen in de begroting;
 • Het project is nog niet gerealiseerd en moet met grote waarschijnlijkheid binnen 2 jaar afgerond zijn;
 • De organisatie komt maximaal één keer per drie jaar in aanmerking voor een donatie, de donatie aan een project is eenmalig;

Aanvragen die niet in aanmerking komen

 • Van organisaties met politieke of religieuze doelstelling;
 • Projecten met commerciële-, politieke- of religieuze doeleinden;
 • Projecten die een gevaar vormen voor het milieu of het publiek;
 • Een aanvraag voor vaste kosten of exploitatiekosten, zoals huur-, beveiligings-, energie- en onderhoudskosten;
 • Kosten waarvoor de overheid of andere instanties verantwoordelijk zijn;
 • Projecten voor jubilea, feesten en jaarlijks terugkerende festiviteiten en uitjes.

Daar waar deze criteria niet voorzien in specifieke omstandigheden, is de commissie bevoegd om in voorkomende gevallen naar eigen inzicht te handelen.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag? Neem dan contact op met de afdeling Marketing & Communicatie op telefoonnummer (0183) 50 76 35.

Sponsoring en donaties

Sponsoring

Rabobank Altena sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor helpt u mee bij het vergroten van onze naamsbekendheid.

Voorwaarden sponsoring

We hanteren de volgende uitgangspunten voor sponsoring. Het voldoen aan deze criteria is geen garantie voor een bijdrage.

 • De aanvrager is een organisatie of vertegenwoordigt een organisatie.
 • De organisatie is gevestigd in de gemeente Aalburg, Werkendam of Woudrichem.
 • De organisatie is klant van Rabobank Altena of wil dat worden.
 • Het project richt zich op een brede doelgroep binnen de regio.
 • Het project levert een bijdrage aan onze marketingdoelstellingen. We kunnen hiermee ons imago versterken of bijvoorbeeld een aanbieding doen aan onze klanten.
 • Uw verzoek is vernieuwend, origineel of creatief.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • De voorkeur gaat uit naar driejarige sponsorovereenkomsten.
 • De organisatie laat de bank op verzoek een bestedingscontrole uitvoeren.
 • De organisatie ontvangt de bijdrage pas als zeker is dat het totale project doorgaat.
 • Uitkering is mogelijk tot een half jaar na toezegging van de bijdrage. Hierna moet de aanvrager een nieuw verzoek indienen.

Wij sponsoren geen:

 • Commerciële organisaties.
 • Feesten, jubilea, fancy fairs en braderieën.
 • Maatschappelijk omstreden organisaties.
 • Conflictgevoelige onderwerpen.
 • Gevaarlijke en gemotoriseerde sporten.
 • Jubilea.
 • Tekorten op de normale jaarbegroting.

Wij nemen alleen volledige verzoeken in behandeling. Bij toekenning van sponsoring kunnen wij aanvullende voorwaarden stellen.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven