Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale samenleving.

Donaties

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Altena doneert met de Rabo Clubkas Campagne en het Rabobank Coöperatie Projectenfonds.

Rabobank Clubkas Campagne

Met deze campagne hebben leden van Rabobank Altena een aandeel in de clubkas van verenigingen en stichtingen. Ze bepalen met hun stem, hoe het totaalbedrag van het donatiebudget verdeeld wordt. Ieder lid van de bank krijgt vijf stemmen. Die stemmen zijn geld waard. Leden verdelen de vijf stemmen over de deelnemende verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. In 2017 stelden we € 50.000,- beschikbaar.
Verenigingen en stichtingen kunnen zich vanaf februari aanmelden voor deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne. Deed uw club in 2017 mee aan de Rabobank Clubkas Campagne? Dan ontvangt u in januari een aankondiging voor de Rabobank Clubkas Campagne. Neemt uw club in 2018 graag deel aan de Rabobank Clubkas Campagne? Houdt dan deze website in de gaten.

Coöperatie Projectenfonds

Een mooi project of goed initiatief maar niet de middelen? Het Coöperatie Projectenfonds van Rabobank Altena doneert aan maatschappelijke initiatieven die de lokale gemeenschap in de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem verbeteren. Er gelden een aantal voorwaarden waar het project aan moet voldoen. Eén daarvan is dat de aanvrager aantoont dat het project bijdraagt aan de sociale, maatschappelijke en economische ontwikkeling van de regio.

Ledenadviescommissie Coöperatie Projectenfonds

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de ledenadviescommissie, een groep mensen uit de ledenraad. Op die manier hebben onze leden invloed op het beleid. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vindt u de datum waarop uw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Datum overlegDatum aanvraag aangeleverd
1 maart22 februari
7 juni24 mei
13 september30 augustus
6 december22 november

Voorwaarden & criteria

Ieder jaar ontvangen wij vele donatieaanvragen. Helaas kunnen wij niet alle aanvragen accepteren. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling. Verplichte bijlagen zijn een projectplan een sluitende begroting, een recent financieel verslag en een uittreksel uit het Verenigingen- en Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel.

We hanteren de volgende uitgangspunten voor een donatie

 • Er wordt aangetoond dat het project het maatschappelijke, culturele, economische of sociale leven in de gemeenten versterkt. Een project is altijd onderdeel van een bestaande of op te richten vereniging/stichting;
 • Het project komt ten goede aan de lokale samenleving en niet aan één persoon of persoonlijke doelen;
 • Het project vindt plaats binnen gemeente Aalburg, Werkendam of Woudrichem;
 • De organisatie is klant bij Rabobank Altena of bereidt dat te worden;
 • De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • De organisatie draagt minimaal 50% van de kosten zelf of financiert dit vanuit andere bronnen. De andere bronnen worden met naam en specificatie van het toegezegde bedrag opgenomen in de begroting;
 • Het project is nog niet gerealiseerd en moet met grote waarschijnlijkheid binnen 2 jaar afgerond zijn;
 • Het fonds keert pas uit als zeker is dat het totale project echt wordt gerealiseerd;
 • De organisatie komt maximaal één keer per drie jaar in aanmerking voor een donatie, de donatie aan een project is eenmalig;
 • Het Coöperatie Projectenfonds neemt bijdragen vanuit sponsoring en/of de Rabobank Clubkas Campagne mee in de afweging om bij te dragen aan het nieuw ingediende project;
 • Uitkering is mogelijk tot twee jaar na toezegging van de bijdrage. Hierna vervalt het recht op een bijdrage;
 • Aanvragers kunnen door de commissie gevraagd worden hun project schriftelijk of in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten.
 • Het recht op uitkering van een eerdere toewijzing voor financiële ondersteuning wordt ingetrokken op het moment dat de vereniging/stichting veroorzaker is van dreigende reputatieschade van de Rabobank, of op enige wijze reputatieschade kan ontstaan door deze toewijzing;
 • Het recht op een bijdrage vervalt in geval van faillissement, surseance of het staken van activiteiten van de aanvrager voor zover niet aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

Aanvragen die niet in aanmerking komen

 • Organisaties en projecten van organisaties die uitsluitend een commerciële, politieke of religieuze doelstelling hebben;
 • Projecten die een gevaar vormen voor het milieu of dit beschadigen;
 • Projecten die een gevaar vormen het publiek;
 • Projecten die al zijn uitgevoerd;
 • Een aanvraag voor vaste kosten die op de begroting staan of voor exploitatiekosten zoals bijvoorbeeld huur,-, beveiligings,-, structurele energie- en, onderhoudskosten;
 • Kosten waarvoor andere overheden of instanties verantwoordelijk zijn;
 • Projecten voor jubilea, feesten en jaarlijks terugkerende festiviteiten.

Daar waar deze criteria niet voorzien in specifieke omstandigheden is de commissie bevoegd om in voorkomende gevallen naar eigen inzicht te handelen.

Heeft u vragen of hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag? Neem dan contact op met de afdeling Marketing & Communicatie op telefoonnummer (0183) 50 76 35.

Sponsoring en donaties

Sponsoring

Rabobank Altena sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. In ruil daarvoor helpt u mee bij het vergroten van onze naamsbekendheid.

Voorwaarden sponsoring

We hanteren de volgende uitgangspunten voor sponsoring. Het voldoen aan deze criteria is geen garantie voor een bijdrage.

 • De aanvrager is een organisatie of vertegenwoordigt een organisatie.
 • De organisatie is gevestigd in de gemeente Aalburg, Werkendam of Woudrichem.
 • De organisatie is klant van Rabobank Altena of wil dat worden.
 • Het project richt zich op een brede doelgroep binnen de regio.
 • Het project levert een bijdrage aan onze marketingdoelstellingen. We kunnen hiermee ons imago versterken of bijvoorbeeld een aanbieding doen aan onze klanten.
 • Uw verzoek is vernieuwend, origineel of creatief.
 • De Rabobank is uw enige sponsor uit de financiële sector.
 • De voorkeur gaat uit naar driejarige sponsorovereenkomsten.
 • De organisatie laat de bank op verzoek een bestedingscontrole uitvoeren.
 • De organisatie ontvangt de bijdrage pas als zeker is dat het totale project doorgaat.
 • Uitkering is mogelijk tot een half jaar na toezegging van de bijdrage. Hierna moet de aanvrager een nieuw verzoek indienen.

Wij sponsoren geen:

 • Commerciële organisaties.
 • Feesten, jubilea, fancy fairs en braderieën.
 • Maatschappelijk omstreden organisaties.
 • Conflictgevoelige onderwerpen.
 • Gevaarlijke en gemotoriseerde sporten.
 • Jubilea.
 • Tekorten op de normale jaarbegroting.

Wij nemen alleen volledige verzoeken in behandeling. Bij toekenning van sponsoring kunnen wij aanvullende voorwaarden stellen.

Contact

24 uur per dag bereikbaar via telefoon en chat.


Particulieren


Bedrijven