Directeur coöperatieve Rabobank

Ugur Pekdemir is directeur coöperatieve Rabobank Amstel en Vecht. Ugur is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Ugur Pekdemir

Ugur Pekdemir

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Amstel en Vecht denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 20 leden. Zij praten namens de 12.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in regio Amstel en Vecht.