Organisatie

Rabobank Amsterdam wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Erik Versnel, directeur Coöperatieve Rabobank, geeft leiding aan Rabobank Amsterdam. Samen met zijn team ontwikkelt hij het beleid van de bank en is hij er verantwoordelijk voor dat klanten en leden centraal blijven staan.

Erik Versnel

Erik Versnel

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad denkt en beslist mee over het beleid van Rabobank Amsterdam. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad bestaat uit 32 leden. Zij praten namens de ruim 23.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in regio Amsterdam.

Als jij lid wilt worden van de ledenraad, solliciteer dan hier.