Organisatie

Organisatie

Rabobank Apeldoorn en omgeving wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Barry van de Lagemaat is directeur coöperatieve Rabobank Apeldoorn en omgeving. Barry is ervoor verantwoordelijk dat onze leden en klanten in deze regio centraal blijven staan.

Barry van de Lagemaat

Barry van de Lagemaat

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad van Rabobank Apeldoorn en omgeving denkt en beslist mee over het beleid van onze bank. De economische en maatschappelijke rol van de bank is daarbij belangrijk. De ledenraad praat namens de 24.000 leden regelmatig met de directie over ontwikkelingen in Apeldoorn en omgeving.