Organisatie

Rabobank Arnhem en Omstreken wordt geleid door een coöperatief directeur en een team betrokken medewerkers en leden. Lees meer over onze directeur, raad van commissarissen en ledenraad.

Directeur coöperatieve Rabobank

Astrid Huitink-Jacobs, directeur coöperatieve Rabobank, geeft leiding aan Rabobank Arnhem en Omstreken. Samen met haar team ontwikkelt zij het beleid van de bank en is zij er verantwoordelijk voor dat klanten en leden centraal blijven staan. Dit doet Astrid samen met de raad van commissarissen en de ledenraad. Rabobank Arnhem en Omstreken maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband 'Gelderland Zuid'.

Astrid Huitink-Jacobs

Astrid Huitink-Jacobs

Directeur coöperatieve Rabobank

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op de directie en bewaakt de belangen van de bank. Jaarlijks legt de RvC hierover verantwoording af aan de ledenraad.

Ledenraad

De ledenraad denkt en bepaalt mee over het beleid van Rabobank Arnhem en Omstreken. Onze economische en maatschappelijke rol is daarbij belangrijk. De ledenraad overlegt regelmatig met onze directie over relevante ontwikkelingen in de Arnhemse regio.