Huize Pie: een tweede thuis waar jongeren met een beperking het beste uit zichzelf halen

19 december 2023 16:00

De dochter van Katja Bosten heeft een ernstige meervoudige beperking. De zoektocht naar passende opvang verliep met pieken en dalen. De plek die Katja voor haar dochter zocht, met een-op-een zorg en begeleiding, een aanpak gericht op kansen en mogelijkheden en ruimte voor plezier, was niet te vinden. Dus startte ze in 2020 zelf een kleinschalige opvang. Huize Pie. Een plek waar iedere jongere het beste uit zichzelf en het leven kan halen.

Huize Pie

Zorg, leren, plezier, samen

Katja: “Het was nooit mijn ambitie dit te doen. Maar nood breekt wet. Ik heb geleerd dat ik ver ga voor het geluk van mijn kinderen. En het is mooi hierin ook andere jongeren mee te nemen. Onze dochter kwam in grotere zorginstellingen niet tot haar recht. Binnen Huize Pie hanteren we daarom bewust een kleinschalige aanpak. Met een vast team van professionals, een vaste groep jongeren en een persoonlijk aanpak. We hebben alle expertise in huis om de beste zorg te bieden. We begeleiden vijf jongeren en kijken bij alle vijf naar persoonlijke zorg- en ontwikkelbehoeften. Onze aanpak leunt op vier pijlers: zorg, leren, plezier en samen. We zorgen voor inspanning en ontspanning. En dat doen we samen; met de groep, met de begeleider of met familie en het netwerk van de jongeren. Als ik zie wat onze dochter en de andere kinderen in een paar jaar tijd hebben bereikt, ieder op zijn of haar eigen manier, dan durf ik oprecht te zeggen dat onze aanpak werkt. En door die persoonlijke zorg en aandacht is ook geen dag hetzelfde.”

Samen leren, samen spelen

“We zoeken altijd naar manieren om de jongeren te stimuleren. Ze kunnen bijvoorbeeld allemaal niet praten. We gebruiken daarom een spraakapp. Daarmee kunnen ze heel goed duidelijk maken wat ze willen, of hoe ze zich voelen. Eerder dit jaar hebben we met een donatie uit het coöperatiefonds van Rabobank Zuid-Limburg Oost ook een belevenistafel aangeschaft. Een grote tv op wielen met een aanraakscherm. De tafel biedt ontzettend veel mogelijkheden om samen te spelen en samen te leren, met hulp van geluiden, kleuren en eenvoudige interactie. Je kunt er spelletjes op spelen, zoals ballonprikken en het matchen van kleuren of voorwerpen. De jongeren werken er iedere dag mee en kijken daar ook echt naar uit. Een waardevolle aanwinst, die heel mooi bij onze vier pijlers past.”

““ALS IK ZIE WAT DE KINDEREN BEREIKT HEBBEN, DURF IK TE ZEGGEN DAT ONZE AANPAK WERKT””

Ondersteunen en ontzorgen

“Naast het ondersteunen van de jongeren, ontzorgen we ook hun ouders. We halen de kinderen ’s morgens op en brengen ze ’s avonds ook weer thuis. Eens per week bieden we naschoolse opvang en eten we samen. Eens per maand organiseren we een logeerweekend, zodat de ouders en andere kinderen in het gezin even niet hoeven te zorgen en tot rust kunnen komen. Ook dat is belangrijk in de zorg voor een kind met een beperking.”

Van kleinschalige opvang naar begeleid wonen

“We zijn gestart met deze opvang. In 2030 willen we ook begeleid wonen aanbieden. Onze dochter wordt ouder, de zorg die ze nodigt heeft intensiever en wij hebben niet het eeuwige leven. Ik wil er daarom voor zorgen dat er straks een kleinschalige woonvorm staat, met 24-uurs zorg en behandeling. Een veilig tweede thuis, waar mijn dochter en andere jongeren zich kunnen blijven ontwikkelen. We hebben ons als doel gesteld om dit te laten slagen en daar zet ik me graag voor in.”


www.huizepie.nl