Lokale ouderenallianties

8 november 2022 16:00

Nederland vergrijst in een hoog tempo en ouderen worden steeds ouder. Steeds meer ouderen krijgen te maken met financieel misbruik of uitbuiting. Het tegengaan daarvan wordt een steeds belangrijker aandachtspunt. Ouderen vinden het moeilijk om daarover te praten. Angst voor ruzie, schaamte, iemand niet willen laten vallen.

Onder de aandacht brengen

Het is belangrijk dit bespreekbaar te maken en onder de aandacht te brengen bij iedereen die te maken heeft met deze doelgroep, de (kwetsbare) ouderen. Te denken valt aan de ouderen zelf, kinderen, mantelzorgers, thuiszorg medewerkers, medewerkers van verzorgingstehuizen, maar ook maatschappelijk dienstverleners, Veilig Thuis, banken, bewindvoerders, notarissen, artsen, gemeenten, politie etc. Zij kunnen signalen herkennen en ouderen hier mee helpen door middel van de lokale alliantie. De Lokale Alliantie wil bijdragen aan zowel kennis, verbreding van bewustwording als ook de versterking van de (lokale) samenwerking ter voorkoming, signalering en aanpakken van financieel misbruik van kwetsbare ouderen.

De kracht van de lokale allianties zit hem in de samenwerking tussen verschillende professionals uit de zakelijke, zorg- en welzijnssector en overheid. Hierdoor ontstaan ‘korte lijntjes’ en kan snel geschakeld worden mocht er hulp en/of advies nodig zijn.

Netwerk van publieke en private partners

De lokale alliantie is een netwerk van publieke en private partners dat wil laten zien hoe u signalen herkent en wat u er mee kunt doen. Zij bestaat uit deelnemers die hun kennis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen.

Voor de professionals biedt de lokale alliantie de mogelijkheid om te leren samenwerken met voorheen ketenvreemde partners en gezamenlijk een aanpak (door) te ontwikkelen. Binnen de alliantie wordt kennis gedeeld, kennis met elkaar gemaakt en zijn voortrekkers die binnen hun eigen organisatie de signaleringstaken versterken. Hierdoor kan ouderenmishandeling eerder worden gesignaleerd en passend inzet worden gedaan vanuit het lokale netwerk. Dichtbij en betrokken. Partijen die deelnemen aan een lokale alliantie weten elkaar daardoor ook buiten de bijeenkomsten om makkelijker te vinden in gevallen van een niet pluis gevoel of spoed. Daarnaast worden ook voor inwoners informatieve bijeenkomsten georganiseerd.

Voorkomen is beter dan genezen

Ondanks dat de alliantie alert is op signalen van financieel misbruik, is voorkomen uiteraard beter dan genezen. Door tijdig vast te leggen wie jouw belangen op financieel gebied mag behartigen wanneer je dat zelf niet meer kunt, voorkom je dat mensen met verkeerde intenties misbruik van je maken. Een levenstestament waarin je iemand een volmacht geeft om namens jou beslissingen te nemen, is hiervoor heel geschikt. Heb je niemand in je omgeving aan wie jij jouw financiën uit handen wilt geven, dan kun je er ook voor kiezen om een bewindvoerder aan te wijzen. Een onafhankelijke partij die ervoor zorgt dat jij je geen zorgen hoeft te maken over inkomsten en uitgaven.

Maatschappelijk verantwoordelijk

Mede door de toename van financieel misbruik onder ouderen nemen wij als Rabobank deel aan verschillende lokale allianties zoals bijvoorbeeld in de gemeenten Smallingerland en Noardeast Fryslân. De bank zit het onderdeel van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om misbruik te voorkomen, tijdig te signaleren en waar nodig te stoppen. Daarnaast wil zij mensen bewust maken van de risico’s van financiële uitbuiting en aanmoedigen om hun financiële zaken tijdig en goed te regelen.

Meer weten of contact opnemen? Kijk dan op Veilig Financieel Ouder Worden.