Regionaal Voedselsysteem Limburg is een feit

23 januari 2024 15:08

Het Regionaal Voedselsysteem Zuid-Limburg maakte de afgelopen jaren een opmerkelijke groei door. Het Regionaal Voedselsysteem omvat vier belangrijke aspecten: landschap, milieu, landbouw, economie & sociaal. Regionaal Voedselsysteem creëert kansen voor ontwikkeling en groei van de regio en het biedt mogelijkheden voor samenwerking ten gunste van voedselzekerheid, circulariteit en duurzaamheid.

Regionaal Voedselsysteem Limburg

“Het Regionaal Voedselsysteem Zuid-Limburg maakte de afgelopen jaren een opmerkelijke groei door.”

In 2024 zet Regionaal Voedselsysteem -Zuid Limburg vastberaden koers naar een uitbreiding voor geheel Limburg: Regionaal Voedselsysteem Limburg (RVS-LB). Deze groei is het resultaat van een collectieve inspanning om duurzame landbouw, lokale voedselproductie en gemeenschapsbetrokkenheid te bevorderen.

Regionaal Voedselsysteem Limburg

Hoe verloopt deze transitie?

De overgang naar het Regionaal Voedselsysteem Limburg is gebaseerd op een geleidelijke en inclusieve aanpak. Belangrijke stappen omvatten het versterken van de samenwerking tussen producenten, verwerkers, het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken en het vergroten van de bewustwording bij consumenten over de voordelen van lokaal geproduceerd voedsel. Verbinden, verknopen en verkopen vormen de speerpunten tijdens dit interessante proces. Mede door het opzetten van directe verbindingen tussen producenten, horeca en consumenten, wil RVS-LB de food bewustwording versterken: waar komt ons eten vandaan? Hoeveel kilometers heeft het eten gereisd om uiteindelijk op ons bord te komen? Bovendien wil RVS-LB het vertrouwen in de herkomst van ons provinciale voedsel vergroten.

Positieve ontwikkelingen

De verschuiving naar een Regionaal Voedselsysteem Limburg leidt tot een versterking van het toerisme en de economie in de gehele provincie Limburg, waarbij het milieu en landschap belangrijk is voor inwoner én toerist. Tevens schept het een toekomstperspectief voor de landbouw, biedt het verduurzaming van de landbouw door kringloop- en regeneratieve landbouw en verkort en verwaard het vraaggestuurde ketens middels integrale samenwerking.

Regionaal Voedselsysteem Limburg

Toekomstperspectief RVS-LB

Met de overgang naar het Regionaal Voedselsysteem Limburg streven we naar een wendbare en duurzame voedseltoekomst in Limburg. RVS-LB geeft een impuls aan lokaal en regionaal ondernemerschap en verbindt mensen in gemeenschappelijke trots. Het Regionaal Voedselsysteem Limburg is een transparant samenwerkingsverband van schakels uit de regionale voedselketen, overheid, toerisme en onderwijs. RVS-LB heeft tot doel om gezonde, voedzame producten van eigen bodem in de markt te zetten. Regionaal, verbindend en duurzaam… Samen zijn wij trots op Limburg. We nodigen alle belanghebbenden uit om deel te nemen aan deze positieve beweging en samen te werken aan een gezonde en bloeiende gemeenschap.